Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Determination of morphologic characteristics of wild type sunflower (Helianthus spp.) genotypes

Türkiye 13. Ulusal I. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi, 1 - 04 November 2019

The emergence rate and emergence force values of some wild sunflower (Helianthus spp.) genotypes.

International Agricultural Science Congress, 9-12 May 2018, pg. 286., Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.286

Morphologic characterization of some wild sunflower (Helianthus spp.) species in the field conditions

International Agricultural Science Congress, 9-12 May 2018, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.268

The possible usage of wild relatives in sunflower breeding.

International Agricultural Science Congress, 9-12 May 2018, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.256

The Genotype x Environment Interactions in Wild Sunflower Species (Helianthus L. spp.)

International Agricultural Science Congress, 9-12 May 2018, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.253

Use of tissue culture in crop improvement

1st International 2nd National Conference Entitled ‘Challenges and Opportunities to Boost Agriculture in Chanching Climate’, 26-28 March 2018, Bahauddin Zakariya University, Bahadur Sub Campus, Layyah, Pakistan, 26 - 28 March 2018, pp.8

Tissue culture studies in sunflower (Helianthus spp.)

III. INTERNATIONAL PLANT BREEDING CONGRESS, 15 - 19 October 2017

Morphologic and Phenologic Characterisation of Some Wild Sunflower (Helianthus spp) Species in the Field Conditions

III. International Plant Breeding Congress. October 15 - 19, Acapulco Hotel, Kyrenia, TRNC, 15 - 19 October 2017, pp.57

Evaluation of hybridization potential in Helianthus annuus× Helianthus argophyllus

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN ENGINEERING SCIENCES: Thailand 2017, Phuket, Thailand, 3 - 05 July 2017, pp.115-119

In vitro pollen viability in some wild type sunflower genotypes (Helianthus spp)

27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, 26-28 September 2016, Bursa, Turkey, 26 - 28 September 2016, pp.74

Interspecific hybridization between sunflower and wild Helianthus species via immature embryo culture

XII International Symposium on Plant Biotechnology 05-08 April 2016, Santa Clara, Cuba, pgs: 39-40, Santa-Clara, Cuba, 5 - 08 April 2016, pp.39-40

The characterization of morphological and agronomic traits of some wild type sunflower (Helianthus L. spp.) genotypes

26th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 27 - 30 September 2015

24) Özer, S., Dağüstü, N. 2015. Bazı yabani ayçiçeği genotiplerinin (Helianthus spp.) farklı polen canlılık değerlerinin belirlenmesi.

11. Tarla Bitkileri Kongresi, 7-10 Eylül 2015, Çanakkale., Çanakkale, Turkey, 7 - 10 September 2015, pp.478-481 Sustainable Development

Yabani ayçiçeği (Helianthus spp.) genotiplerinde tohum çimlendirme yöntemlerinin karşılaştırılması

Türkiye 5. Uluslararası Katılımlı Tohumculuk Kongresi Sektörel İş Forumu, 19-23 Ekim 2014, Diyarbakır, Diyarbakır, Turkey, 19 - 23 October 2014, pp.157-163

Ayçiçeği bitkisinde (Helianthus annuus L.) olgunlaşmamış embriyo kültüründe farklı genotip ve embriyo büyüklüğünün regenerasyon yeteneği üzerine etkisi

Türkiye 5. Uluslararası Katılımlı Tohumculuk Kongresi Sektörel İş Forumu, 19-23 Ekim 2014, Diyarbakır, Turkey, 19 - 23 October 2014, pp.199-203

Farklı büyüme düzenleyicileri ve besi ortamları kullanarak patates (Solanum tuberosum L.) bitkisinde mikro yumru oluşumu.

Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül 2013, Konya., Konya, Turkey, 10 - 13 September 2013, vol.2, pp.663-667

Ayçiçeği bitkisinde (Helianthus annuus L.) Agrobacterıum-aracılığıyla gen transformasyonu

Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül 2013, CİLT II syf:549-556, Konya, Konya, Turkey, 10 - 13 September 2013, pp.549-556

The short breeding cycle protocol effective on diverse genotypes of sunflower (Helianthus annuus L.)

IBP X Simposio Internacional De Biotecnologia Vegetal 17-19 de abril de 2012, Santa Clara Villa Clara, 17 - 19 April 2012, pp.74

In vitro Regeneration of Sunflower (Helianthus annuus L.)’, International Symposium on Sunflower Genetic Resources

International Symposium on Sunflower Genetic Resources, KUŞADASI İZMİR, Turkey, 16 - 20 October 2011, pp.22 Sustainable Development

Ayçiçeği Bitkisinde (Helianthus annuus L.) Tohum Sterilizasyon Yönteminin Optimizasyonu

IX Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül 2011, Bursa, Bursa, Turkey, 12 - 15 September 2011

Türkiye tarımının GDO’ ya bakışı. Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) ve Türkiye’ deki durum

7. Uludağ Pediatri Kış Kongresi 2011, 6-9 Mart, Uludağ, Bursa, Turkey, 6 - 09 March 2011, pp.46-67

Regeneration of fertile plants from sunflower (Helianthus annuus L.) – Immature embryo

Sunbio 2010, 8th European Sunflower Biotechnology, Antalya, Turkey, 1 - 03 March 2010, pp.40

Influences of genotype and explant on callus induction and shoot regeneration in sunflower (Helianthus annuus L.)

Sunbio 2010, 8th European Sunflower Biotechnology, 1-3 March, Antalya, Turkey, Antalya, Turkey, 1 - 03 March 2010, pp.39

Buğday (Triticum aestivum L.) olgunlaşmamış embriyo kültüründen yüksek oranda bitkicik oluşumu

Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi 25-27 Haziran, Erzurum, Türkiye, Erzurum, Turkey, 25 - 27 June 2007, vol.1, pp.346-351

Heterosis for yield and its components in diallel cross of seven hexaploid wheat (Triticum aestivum L.)

International Conference on: Information Systems in Sustainable Agriculture, Agroenvironment and Food Technology, Volos, Greece, 20 - 23 September 2006, pp.740-748

Detection of cell wall degrading enzymes produced by P. violae in carrot

International Conference on: Information Systems in Sustainable Agriculture, Agroenvironment and Food Technology, Volos, Greece, 20 - 23 September 2006, pp.730-739

Ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşit, hat ve F1 melez kombinasyonlarinda bazı agronomik özelliklerin belirlenmesi

Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi 13-17 Ekim, Diyarbakır, Türkiye, Diyarbakır, Turkey, 13 - 17 October 2003, pp.451-455

Bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşit, hat ve F1 kombinasyonlarının anter kültürüne tepkisi

Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi 13-17 Ekim, Diyarbakır, Türkiye, Diyarbakır, Turkey, 13 - 17 October 2003, pp.30-37

Ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşitlerinin fide döneminde in vivo koşullarda NaCl stresine dayanma performanslarının belirlenmesi

Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi 13-17 Ekim 2003, Diyarbakır, Türkiye, Diyarbakır, Turkey, 13 - 17 October 2003, pp.327-331

Factors affecting the plant regeneration in sunflower (Helianthus annuus L.)

Biotechnology in Agriculture: Present and Future, JORDAN, Israel, 5 - 07 September 2000, pp.16

Use of anther culture technique in wheat (Triticum aestivum L.)

International Conference on Biotechnology in Agriculture: Present and Future, Al-Salt, Jordan, Israel, 5 - 07 September 2000, pp.17

Olgun zigotik embriyolardan izole edilen ayçiçeği (Helianthus annuus L.) meristemlerinde bitki rejenerasyonu

Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi. 15-20 Kasım, Adana, Türkiye, syf. 313-316, Cilt II, Endüstri Bitkileri, Adana, Turkey, 15 - 20 November 1999, vol.2, pp.313-316

ışık ve hormon konsantrasyonlarının ayçiçeği (Helianthus annuus L.) embriyo indüksiyonu ve bitki rejenerasyonu üzerine etkileri

Tarımda Biyoteknoloji Seminerleri’xx, 12-16 Nisan, Bornova, İzmir, Türkiye, İzmir, Turkey, 12 - 16 April 1999

Havuç (Daucus carota L.) bitkisinde somatik embriyogenez optimizasyonu

XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 7-10 Eylül, Samsun, Türkiye, syf. 54-63, Samsun, Turkey, 7 - 10 September 1998, pp.54-63

Ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) in vitro rejenerasyon ve Agrobacterium tumefaciens aracılığı ile gen transferi

XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 7-10 Eylül, Samsun, Türkiye, Samsun, Turkey, 7 - 10 September 1998, pp.94-103

The interaction of embryogenic cell suspension culture of carrot with the pathogen causing soft rot disease

IX International Congress on Plant Tissue and Cell Culture, Plant Biotechnology and In vitro Biology in the 21st Century, 14 - 19 June 1998, pp.136

The use of somaclonal variation to select for resistance to major carrot (Daucus carota L.) diseases

VIII th International Congress of Plant Tissue and Cell Culture IAPTC, FİRENZE, 12 - 17 June 1994, pp.116