'Anadolu ve Trakya kökenli buğday genetik materyalinde kimi agronomik özellikler üzerinde incelemeler'


DAĞÜSTÜ N.

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (Online), vol.13, pp.1-10, 1997 (Peer-Reviewed Journal)