Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

A Preliminary Study for the Adaptation of the Cultural Humility Scale to Turkish

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.29, pp.97-109, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

An Investigation of the Predictive Roles of Self-Compassion and Mindfulness on Test Anxiety among Turkish Adolescents

International Online Journal of Educational Sciences, vol.13, no.5, pp.1292-1309, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Investigation of Psychological Flourishing and Ostracism Experience Levels of Ahiskan University Students in Turkey

International Online Journal of Educational Sciences, vol.12, no.2, pp.101-118, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Psikolojik İyi Oluş, Cinsiyet, Mesleki Kıdem ve Okuldaki Görev Süresinin Öğretmen Kültürlerarası Duyarlılığını Yordamadaki Rolleri

Cumhuriyet International Journal of Education – Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, vol.9, no.1, pp.198-218, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

An investigation of the relationship between students’ perceived school kindness and school attachment

The Online Journal of Counseling and Education, vol.6, no.3, pp.1-13, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

The Revised Short Gratitude, Resentment, and Appreciation Test (S-GRAT): Adaptation for Turkish College Students

The Journal of Happiness Well-Being, vol.5, no.1, pp.23-37, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

The Sense of Belonging as a Predictor of Life Goals among Turkish Counselor Candidates

The Online Journal of Counseling and Education, vol.5, no.2, pp.50-62, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Elements of Turkish School Counselors Street Working Children Narratives A Qualitative Study

Humanities and Social Sciences Review, vol.6, no.1, pp.9-18, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Minnettarlık ve Yaşam Amaçları Yazma ÇalışmalarınınÖznel İyi Oluşa Etkisi

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.5, no.40, pp.154-166, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Turkish Adaptation of the Gratitude Scale to Adults Validity and Reliability Studies

Journal of Contemporary Education, vol.1, no.1, pp.31-40, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Minnettarlık Ölçeği’xxnin Yetişkinlere Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

Çağdaş Eğitim Dergisi Akademik/ Journal of Contemporary Education Academic, vol.1, no.1, pp.31-40, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Wellness and self esteem among Turkish university students

International Journal for the Advancement of Counselling, 2009 (Scopus)

Sanatsal benlik kavramının benliğin diğer boyutları ile ilişkisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Üniversite öğrencilerinde sanatsal benlik kavramının bedensel rahatsızlıklar üzerindeki etkisi

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğretmen Adaylarının Minnettarlık Eğiliminin Cinsiyet ve Vefakarlık Düzeyi Bakımından İncelenmesi

Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu (USVES), İstanbul, Turkey, 22 - 23 February 2020

Akademik Cesaretlendirme Ölçeği’xxnin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik İçin Ön Çalışma

6th International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences(ISES), Ankara, Turkey, 13 - 15 June 2019, pp.99-112

Turkish Version of the Revised Sense of Purpose Scale 2 (SOPS-2): A Preliminary Study for Validity and Reliability

2nd International Congress On New Horizons In Education And Social Sciences (ICES-2019), Turkey, 18 - 19 June 2019, pp.1-13

Career Decision Levels of Adolescents Who are Interested in Esport Career

International Conference on Empirical Economics Social Sciences ICEESS’19, Balıkesir, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.647-661

Elements of Turkish School Counselors Street working children narratives A Qualitative Study

International Conference for Social Sciences and Humanities, 23 - 26 May 2016 Sustainable Development

How they perceive gifted and talented students?

Euro-American Conference for Academic Disciplines and Creativity, Prag, 28 - 31 May 2013

The use of humor in education: A cross cultural perspective

International Congress on Intercultural Dialogue and Education, 8 - 11 October 2009

Bir öykü anlatma süreci olarak psikolojik danışma: Anlatımcı yaklaşım

IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Turkey, 17 - 19 October 2007

Understanding and helping elementary level children through art based interventions: A case study from Turkey

2nd International Quality in Eraly Childhood Primary Education Congress, 26 - 28 November 2004

Books & Book Chapters

Motivasyon

in: Eğitim ve 21. Yüzyıl Becerileri, Karataş Kasım, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.203-233, 2021

THE ROLE OF VALUE ORIENTATIONS IN THERELATIONSHIP BETWEEN GRATITUDE ANDCOMPASSIONATE LOVE IN TURKISHPROSPECTIVE TEACHERS

in: Current Researches in Educational Sciences, Ahmet Doğanay, M.Oğuz Kutlu, Editor, Akademisyen Kitabevi, pp.143-154, 2020

Minnettarlık

in: Eğitimde Pozitif Psikoloji Uygulamaları, Bengü Ergüner Tekinalp, Şerife Işık, Editor, Pegem, Ankara, pp.359-386, 2019

Psikososyal Kuram: E.H.Erikson

in: Kişilik Kuramları Gerçek Yaşamdan Kişilik Analizi Örnekleriyle, Dilek Gençtanırım-Kurt, Evrim Çetinkaya-Yıldız, Editor, Pegem Akademi, pp.191-229, 2017