Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2021 - Continues Associate Professor

  Bursa Uludağ University, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 • 2000 - 2011 Research Assistant

  Bursa Uludağ University, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Courses

 • Undergraduate İslam Hukuku II

 • Doctorate İslam Hukuk Sosyolojisi

 • Postgraduate İslam İktisadının Temelleri

 • Postgraduate İslam’da Finans Yöntemleri ve Katılım Bankacılığı

 • Undergraduate Mukayeseli İbadetler Fıkhı

 • Doctorate İslam Kamu Hukuku

 • Undergraduate İslam Hukukuna Giriş

 • Undergraduate İslam ve İktisat

 • Doctorate Katılım Bankacılığı (100/2000 programı)

Advising Theses