Prof. METİN ÖZDEMİR


İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT

İktisat Teorisi


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Economics, Economic Policy, Theory of Economy

Email: mozdemir@uludag.edu.tr
Office Phone: +90 224 294 1095 Extension: 41095
Web: https://avesis.uludag.edu.tr/mozdemir
Address: Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü A Blok Görükle Kampusü Nilüfer/BURSA

Metrics

Publication

49

Citation (WoS)

7

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

7

H-Index (Scopus)

1

Citation (Scholar)

3

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

3

H-Index (TrDizin)

1

Project

1

Thesis Advisory

9

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1998 - 2005

1998 - 2005

Doctorate

Bursa Uludağ University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İktisat (Dr), Turkey

1995 - 1998

1995 - 1998

Postgraduate

Bursa Uludağ University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İktisat (Yl) (Tezli), Turkey

1991 - 1995

1991 - 1995

Undergraduate

Bursa Uludağ University, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İktisat Bölümü, Turkey

Dissertations

2005

2005

Doctorate

Enflasyon hedeflemesi teorisi: Gelişmekte olan ülkelerde uygulanabilirliği ve Türkiye

1998

1998

Postgraduate

Tarımda teknolojik değişme ve istihdam Sustainable Development

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Economics

Economic Policy

Theory of Economy

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Professor

Bursa Uludağ University, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT

2014 - 2020

2014 - 2020

Associate Professor

Bursa Uludağ University, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT

2011 - 2015

2011 - 2015

Assistant Professor

Bursa Uludağ University, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT

2007 - 2011

2007 - 2011

Lecturer

Bursa Uludağ University, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT

Managerial Experience

2013 - 2015

2013 - 2015

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Bursa Uludağ University, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT

2013 - 2015

2013 - 2015

Deputy Head of Department

Bursa Uludağ University, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT

Non Academic Experience

2022 - Continues

2022 - Continues

On İkinci Kalkınma Planı Enflasyonla Mücadele Özel İhtisas Komisyonu Üyesi

CUMHURBAŞKANLIĞI Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Ekonomisi

Postgraduate

Postgraduate

Makro İktisat Politikası

Undergraduate

Undergraduate

Mikro İktisat II

Undergraduate

Undergraduate

Konjonktür ve Finansal Krizler

Undergraduate

Undergraduate

Makro İktisat

Undergraduate

Undergraduate

Mikro İktisat I

Postgraduate

Postgraduate

Post Keynesyen İktisat

Undergraduate

Undergraduate

Makroekonomide Yeni Gelişmeler

Postgraduate

Postgraduate

Türkiye Ekonomisinin Analizi

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Türkiye’de Tüketici Güveni ve Döviz Kuru İlişkisi

Arabacı Ö., Özdemir M.

TESAM AKADEMİ , vol.7, no.1, pp.231-248, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2008

2008

Yeni Neo-Klasik Sentez: Makroiktisatta Yeni bir Uzlaşmaya Doğru

Özdemir M.

Ekonomik Yaklaşım , vol.19, no.66, pp.95-117, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Türkiye Ekonomisinde Kredi Kanalının Reel Etkileri

Yıldırım S., İlhan A., Özdemir M.

Türkiye Ekonomi Kurumu 20.Ulusal İktisat Sempozyumu, Adana, Turkey, 17 - 18 October 2019, pp.17

2019

2019

Türkiye’de Küresel Finansal Döngüye Yönelik Politika Tepkileri ve Finansal İstikrar(sızlık)

Özdemir M., İlhan A.

3rd Congress of International Applied Social Sciences, İzmir, Turkey, 4 - 06 April 2019, pp.929

2017

2017

Küresel Finansal Kriz Öncesi ve Sonrasında Enflasyon Hedeflemesi ve Döviz Kuru: Türkiye Örneği

Özdemir M., Akdeniz C., İlhan A.

Türkiye Ekonomi Kurumu 19.Ulusal İktisat Sempozyumu, Girne, Cyprus (Kktc), 3 - 04 November 2017, pp.56

2017

2017

The Institutional framework of Macroprudential Policies and the Changing Role of Central Banks

İlhan A., Özdemir M.

4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Vienna, Austria, 27 - 28 October 2017, pp.235-237

2016

2016

Fiyat İstikrarından Finansal İstikrara: Makro İhtiyati Politikalar ve Kurumsal Çerçeve Arayışları

İlhan A., Özdemir M.

1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016, pp.256

2012

2012

Non-Linearities in Exhange Rate Pass Through: Evidence From Mexico, Israel And Turkey

Arabacı Ö., Özdemir M.

Third International Conference on Economics (ICE-TEA): Debt Dynamics, Financial Instability and the Great Recession, İzmir, Turkey, 1 - 03 November 2012

2012

2012

Krizin Ardından Makroiktisat ve Enflasyon Hedeflemesi: Quo Vadis?

Özdemir M.

First International Interdisciplinary Social Inquiry Conference, Bursa, Turkey, 17 - 21 June 2012

2011

2011

Kredi Kullanımı ve Cari Açık İlişkisi: Türkiye Örneği

Özdemir M., Arabacı Ö.

TEK 16.Ulusal İktisat Sempozyumu, Bursa, Turkey, 13 - 14 October 2011

2010

2010

Thünen’den Krugman’a: Yeni Ekonomik Coğrafya (Gerçekten) Yeni mi?

Özdemir M., Başkol M. O.

TÜCAUM VI.Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 05 November 2010

2011

2011

Politika Omnium Horarum: Enflasyon Hedeflemesi Her Mevsim İçin Geçerli midir?

Özdemir M.

EconAnadolu International Conference in Economics II: Post Crisis Dynamics, Eskişehir, Turkey, 15 - 17 June 2011

2010

2010

Forecasting Inflation Using Artificial Neural Network Approach: A Case Study of Turkey

Özdemir M., Taşkın Ç.

ICMBE’10 6th International Conference on Business, Management and Economics, İzmir, Turkey, 7 - 09 October 2010

2010

2010

From Convergence to Divergence: Is Current Crisis, Crisis for Macroeconomics?

Özdemir M.

Restructuring The Economy After The Global Crisis, International Symposium V, Balıkesir, Turkey, 27 - 29 May 2010

2009

2009

İktisatçılar (Neden) Krizi Öngöremediler (mi)?

Ölmezoğulları N., Özdemir M., Güler E.

TEK 80.Kuruluş Yılı Kutlama Etkinliği, Ankara, Turkey, 12 December 2009

2009

2009

Wicksell’in Dirilişi Monetarizmin Sonu(mu)?

Özdemir M.

EconAnadolu International Conference in Economics: Developments in Economic Theory, Modelling and Policy, Eskişehir, Turkey, 17 - 19 June 2009

2007

2007

Sadece Fiyat İstikrarı Yeterli mi? Gelişmekte Olan Ülkelerde Enflasyon Hedeflemesinin Makroekonomik Performansı

Özdemir M., Tüzüntürk S.

Türk Sosyal Bilimler Derneği X. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 28 - 30 November 2007

2007

2007

Yeni Neo-Klasik Sentez: Makro iktisatta Yeni bir Uzlaşmaya Doğru mu?

Özdemir M.

İktisatta Devrimler ve Karşı Devrimler, V.Ekonomik Yaklaşım Kongresi, Ankara, Turkey, 24 - 26 October 2007

Books & Book Chapters

2020

2020

Towards an Activist Monetary Policy: Challenges for Central Banking in the Post-Crisis Era

Özdemir M., İlhan A.

in: Evolution of Money, Banking and Financial Crisis: History, Theory and Policy, Çağatay Başarır, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.249-262, 2020

2017

2017

Inflation and Growth: Policy Dilemmas of the Central Bank of Turkey after the Global Financial Crisis

Özdemir M.

in: Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, H.Arapgirlioğlu, A.Atik, L.Elliott, E.Turgeon, Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.904-913, 2017

2014

2014

Krizin Ardından Makro İktisat ve Enflasyon Hedeflemesi: Quo Vadis?

Özdemir M.

in: Bir Duayen ile İktisat ve Finansı Çok Boyutlu Düşünmek- Prof.Dr. İlker Parasız’a Armağan, Ali Arı, Editor, Efil, Ankara, pp.187-236, 2014

2013

2013

Enflasyon Hedeflemesinden Finansal İstikrara: Kriz Sonrası TCMB’nin Para Politikası Arayışları

Özdemir M.

in: Prof.Dr.Cihan Dura’ya Armağan 2000’li Yıllarda Türkiye Ekonomisi: Yapısal Dönüşümler, Ana Sorunlar ve Çözüme Dönük Politika Önerileri, Hayriye Atik, Editor, Nobel, Ankara, pp.127-170, 2013

2012

2012

Kredi Kullanımı ve Cari Açık İlişkisi: Türkiye Örneği

Özdemir M., Arabacı Ö.

in: Para, Kur, Maliye Politikaları ve Reel Ekonomi, F.Öztürk, T.Göksel, Editor, İmaj Yayınevi, Ankara, pp.15-29, 2012

2011

2011

Küresel Finansal Krizden Akademik İktisadın Krizine: Türkiye’de Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma

Özdemir M., Güler E., Ölmezoğulları N.

in: Küresel Bunalım ve İktisat Eğitimi, Ercan Uygur, Editor, İmaj Yayınevi, Ankara, pp.149-189, 2011

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2006 - Continues

2006 - Continues

Türkiye Ekonomi Kurumu

Member

Awards

February 2007

February 2007

İktisadi Araştırmalar Vakfı Doktora Tez Ödülü

İktisadi Araştırmalar Vakfı