Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Invasive Fungal Infections in Children with Leukemia: The Clinical Features and Prognosis.

Turkish journal of haematology : official journal of Turkish Society of Haematology, vol.39, pp.94-102, 2022 (SCI-Expanded) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier identifier

Thrombolysis with Systemic Recombinant Tissue Plasminogen Activator in Children: A Multicenter Retrospective Study.

Turkish journal of haematology : official journal of Turkish Society of Haematology, vol.38, pp.294-305, 2021 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Evaluation of Micafungin Use in Children

MIKROBIYOLOJI BULTENI, vol.54, pp.120-134, 2020 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Thrombolysis with recombinant tissue plasminogen activator in 7 children.

Clinical and applied thrombosis/hemostasis : official journal of the International Academy of Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis, vol.19, no.5, pp.574-7, 2013 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Cerebellar Granulocytic Sarcoma: A Case Report

TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, vol.29, no.2, pp.177-180, 2012 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Approach to Children with Thrombocytosis

GUNCEL PEDIATRI-JOURNAL OF CURRENT PEDIATRICS, vol.15, no.3, pp.60-70, 2017 (ESCI) identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Philadelphia Benzeri ALL Alt Grubunun Tanımlanması

7. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu 13-14 Kasım 2020, Turkey, 13 November 2020

Central Nervous System Fungal Infections in Children with Leukemia, Risk Factors and Outcome: A Multicentric Study

60th Annual Meeting of the American-Society-of-Hematology (ASH), California, United States Of America, 1 - 04 December 2018, vol.132 identifier

Hemofili AHastalarında F8 Gen Mutasyon Spektrumu:21 Yeni Mutasyon Tanımlaması

15th International Hemophilia Congress of Turkey, İstanbul., Turkey, 14 - 17 April 2018, pp.94-95

Methotreksate duyarlılığı olan iki olguda başarılıdesensitizasyon

24. ULUSAL ALERJİ VE KLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 18 - 22 November 2017

tromboz sıklığı

13. Uludağ pediatri kış kongresi, Turkey, 12 - 15 March 2017

Çocukluk Çağı Lösemililerinde Klofarabin Deneyimlerimiz

9.Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Bursa, Turkey, 24 - 28 May 2013

Osteopetrorikets Olgu Sunumu

9. Uludağ Pediati Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 17 - 20 March 2013

Çocukluk Çağında Trombozitoz

9. Uludağ Pediati Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 17 - 20 March 2013

Çocukluk Çağında Esansiyel Trombositoz Olgu Sunumu

8. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 18 - 21 March 2012

Metamizol Sodyum a Novalgin Bağlı Gelişen Pansitopeni

8. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 18 - 21 March 2012

Konjenital Lösemi Olgu Sunumu

6. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 7 - 10 March 2010

Books & Book Chapters

Yalancı Hiperkalemi nedei : esansiyel Trombositoz

in: Çocuk Hematoloji-Onkolojide Olgular, Tiraje Celkan, Meryen Albayrak, Editor, Galenos, İstanbul, pp.181-182, 2019

İzlemde Ailesel Makrotrombositopeni Tanısı Alan İTP’xxli anne bebeği

in: Çocuk Hematoloji-Onkolojide Olgular, Tülin Tiraje Celkan, Meryem Albayrak, Editor, Galenos, İstanbul, pp.154-155, 2019

Baş boyun muayenesi

in: çocuklarda öykü alma ve fizik muayene, ergün çil, Editor, nobel, pp.61-73, 2017

tam kan parametrelerinin yorumlanması

in: Çocuklarda öykü alma ve fizik muayene, ergün çil, Editor, nobel, pp.265-271, 2017