Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye'de keçilerde Anaplasma capra’nın ilk kez klinik, mikroskobik ve moleküler tanısı.

2. Uluslararası & 5.Ulusal Koyun-Keçi Sağlığı ve Yönetimi Kongresi, marmaris, Turkey, 27 - 30 April 2023

Tropilaelaps spp; risk assessment for Türkiye

47th Apimondia International Apicultural Congress, İstanbul, Turkey, 24 August 2022

TÜRKİYE’xxNİN FARKLI BÖLGELERİNDE KOYUN VE KEÇİLERDE EKTOPARAZİTLER VE KAN PARAZİTLERİ İLE MÜCADELE STRATEJİLERİ

4. Ulusal 1. Uluslararası Koyun Keçi Sağlığı ve Yönetimi Kongresi3-6 Kasım 2019 Girne/KKTC, Girne, Cyprus (Kktc), 3 - 06 November 2019

Pesticides and honey bee toxicity: risk assessment and control of risks

1st International and 6th Veterinary Pharmacology and Toxicology Congress, Kayseri, Turkey, 4 - 07 September 2019

Arıcılıkta ilaç kullanımı:Yapılan hatalar ve çözüm yolları

5.Azerbaycan Uluslararası Arıcılık Konferansı, Baku, Azerbaijan, 26 - 27 January 2019

Bursa ve Ardahan illerinde Nosemosis durumu

6. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, Muğla, Turkey, 15 - 19 October 2018

Türkiye arı sağlığı profili profesyonel arıcı anketleri

6. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, Muğla, Turkey, 15 - 19 October 2018

Bursa ve Ardahan İllerinde Nosemosis Durumu

6. ULUSLARARASI MUĞLAARICILIK VE ÇAM BALI KONGRESİ, Muğla, Turkey, 15 - 19 October 2018, pp.548-549

Sığr sürülerinde neosporosis ve besnoitiosis tehlikesi

I.Uluslararası 5. sürü sağlığıve yönetimi kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 17 October 2018, vol.1, pp.136-145

Diaztaz rakamı ile bal kalitesi arasındaki ilişki

4. Azerbaycan beynelminal arıcılık konferansı, Baku, Azerbaijan, 3 - 04 February 2018, vol.1, pp.7-14

Bal arılarının viral hastalıklarıve bunların varroa ile ilişkisi

4. Azerbaycan Beynelminal Arıcılık konferansı, Baku, Azerbaijan, 3 - 04 February 2018, vol.1, pp.17-28

Analysis of Israeli,Turkish,Tanzanian and New Zealand(Manuka) honeys for Pyrrolizine alkaloids.

45th Apimondia international apicultural Congress, İstanbul, Turkey, 29 September - 04 October 2017, vol.1

Stress responses of honey bees to organic acid and essential oil treatments against varroa mites

mites45th Apimondia international apicultural Congress, İstanbul, Turkey, 29 September - 04 October 2017, vol.1

Evaluation of honeybee Losses in term of diseases in Turkey.

45th Apimondia international apicultural Congress, İstanbul, Turkey, 29 September - 04 October 2017, vol.1

Small.hive beetle:Risk assessment for Turkey.

45th Apimondia international apicultural Congress OIE symposium, İstanbul, Turkey, 29 September - 04 October 2017, vol.1, pp.144

Tavuklarda Dermanyssus gallinae’ye karşı kullanılan Spinosad ve abamektin’in yumurta kalıntı düzeylerinin belirlenmesi.

20. Ulusal parazitoloji kongresi (Uluslararası katılımlı) 25-29-Eylül -2017,eskişehir., Eskişehir, Turkey, 25 September 2017 - 29 January 2018, vol.1, pp.446

Bursa Yöresi sokak köpeklerinde kene,bit ve pire enfestasyonlarının yaygınlığı.

20. Ulusal parazitoloji kongresi (Uluslararası katılımlı) 25-29-Eylül -2017,eskişehir., Eskişehir, Turkey, 25 - 29 September 2017, pp.433

The residue depletions of spinosad and abamectin in eggs of layig hens.

Cost action FA1404 , Oeiras-Portugal, Oeiras, Portugal, 20 - 21 September 2017, vol.1

Arı hastalıkları ve zararlıları ile mücadele

III. Azerbaycan Uluslararası Arıcılık Konferansı, Baku, Azerbaijan, 1 - 04 February 2017, vol.1, pp.12

Varroosis control in Turkey known unknown facts and their outcomes

5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, November 1-5, 2016, Muğla – Turkey., Muğla, Turkey, 1 - 05 November 2016

Compulsory Honey Bee Diseases Yesterday Today and of Notice Tomorrow in Turkey Veterinary Strategic Plan

5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, November 1-5, 2016, Muğla – Turkey, Muğla, Turkey, 1 - 05 November 2016

Situation of Nosema disease of honeybees and its treatment studies in Turkey

5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, November 1-5, 2016, Muğla – Turkey., Muğla, Turkey, 01 November 2016

Efficacies of some chemical drugs to Varroosis on honeybees

5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, November 1-5, 2016, Muğla, Muğla, Turkey, 01 November 2016

Poultry Red Mite (Dermanyssus Gallinae): Known and Unknown Facts In Turkey

2nd COST COREMI Conference and Management Committee (MC) Meeting, 1 - 03 June 2016

Poultry red mite Dermanysus gallinae Known and unknown facts in Turkey

The second cost conference and management committee(MC) meeting, Zagreb, Croatia, 1 - 03 June 2016

Coumaphos and clove oil rotation can reduce residues in bee products and Varroa mite resistance risk

44.Apimondia International Apicultural Congress, DAEJEON, South Korea, 15 - 19 September 2015

The liver of honeybee colonies beeswax combs protects honey and avoids brood intoxication

44th Apimondia International Apicultural Congress, DAEJEON, South Korea, 15 - 19 September 2015

Drug use in Beekeeping Common mistakes and Solutions

FHTT 2015 International Congress on safety and Authenticity of bee products, İstanbul, Turkey, 21 - 22 May 2015

A new technic: efficacy of nano silver coating of honey bee hives against some microorgansm

1. Turkish Congress, expo and workshops on honey and honeybee products with international partipation, Kayseri, Turkey, 22 - 26 February 2012, pp.1-169

Evaluation of some acaricides used against Varroa destructor in Turkey

42nd International Apicultural Congress Apimondia, Buenos Aires, Argentina, 21 - 25 September 2011

Distribution of coumaphos residues in Turkish Israeli hives a collaborative study

42nd International Apicultural Congress Apimondia, Buenos Aires, Argentina, 21 - 25 September 2011, vol.11, pp.47-50

Varroa destructor ile Enfeste Bal Arısı Kolonilerinde Organik Asitlerin Kullanımı ve Etkinliği

3. Marmara Arıcılık Kongresi, Bursa, Turkey, 20 - 21 October 2007, vol.16, pp.941-945

İnsan serumlarında IFAT ile Anti Neospora caninum antikorlarının araştırılması

XIII.Ulusal Parazitoloji Kongresi, Konya, Turkey, 8 - 12 September 2003, vol.29, pp.193-199

Arıcılıkta İlaç Kullanımı ve Avrupa Birliği İle Uyum

2. Marmara Arıcılık Kongresi, Yalova, Turkey, 28 - 30 April 2003

Books & Book Chapters

Bal arılarında oksidan antioksidan sistem

in: Bal Arısı yetiştiriciliği, ürünleri, sağlığı, Ahmet Doğanay, Levent Aydın, Editor, Dora, Bursa, pp.205-208, 2021

Biyolojik ve biyoteknolojikürünler(veteriner)

in: Türk farmakopesi, Ali ALKAN, Eray KAPLAN,Oğuzhan KOYUNCU Selin Ergün AYAN, Editor, Artı 6 Matbaa Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Ankara, pp.0-90, 2018

Bal Arısı Hastalık ve Zararlıları

in: Bal Arısı Yetiştiriciliği, Ürünleri, Hastalıkları, Ahmet DOĞANAY, Levent AYDIN, Editor, Dora, Bursa, pp.201-281, 2017

Bal Arısı Irkları

in: BALARISI Yetiştiriciliği, Ürünleri, Hastalıkları, Doğanay Ahmet, Aydın Levent, Editor, Dora, pp.146-155, 2017

Bal arılarının stres tepkisi

in: Bal Arısı, yetiştiriciliği, ürünleri, hastalıkları, Ahmet Doğanay, Levent Aydın, Editor, Dora, pp.421-432, 2017

Nektarlı(Ballı)Bitkiler

in: BALARISI yetiştiriciliği,Ürünleri , Hastalıkları, Doğanay Ahmet, Aydın Levent, Editor, Dora, pp.95-99, 2017

Veteriner Apiterapi

in: BAL ARISI Yetiştiriciliği,Ürünleri,Hastalıkları, Doğanay Ahmet, Aydın Levent, Editor, Dora, pp.191-194, 2017

Varroosis

in: BAL ARISI Yetiştiriciliği,Ürünleri, Hastalıkları, Doğanay Ahmet, Aydın Levent, Editor, Dora, pp.212-226, 2017

Apocephalus borealis

in: Bal Arısı Yetiştiriciliği, Ürünleri, Hastalıkları, Doğanay A, Aydın L , Editor, Dora, Bursa, pp.252-254, 2017

Gezginci arıcılık

in: BALARISI,Yetiştiriciliği,Ürünleri, Hastalıkları, Doğanay Ahmet, Aydın Levent, Editor, Dora, pp.56-58, 2017

Bal arılarında bulunan az önemli zararlı artropodlar

in: BALARISI Yetiştiriciliği, Ürünleri, Hastalıkları, Doğanay Ahmet, Aydın Levent, Editor, Dora, pp.261-282, 2017

Laboratuvar İçin Numune Alma ve Gönderme

in: Bal Arısı: Yetiştiriciliği, Ürünleri Hastalıkları, Doğanay,Ahmet Aydın,Levent, Editor, Dora, Bursa, pp.432-439, 2017

Keneler (Acarina: Ixodidae / Argasidae) Vektörlükleri ve Mücadelesi

in: Vektör Artropodlar ve Mücadelesi, Özbel Yusuf, Editor, Türkiye Parazitoloji Derneği, İzmir, pp.427-466, 2017

KENELER (Acarina: Ixodidae / Argasidae) VEKTÖRLÜKLERİ ve MÜCADELESİ

in: Vektör artropodlar ve mücadelesi, ÖZBEL Yusuf, Editor, Türkiye Parazitoloji derneği, pp.427-461, 2017

Diğer Zararlılar ve Sebepler

in: Bal Arısı Yetiştiriciliği, Ürünleri, Hastalıkları, Doğanay A, Aydın L, Editor, Dora, Bursa, pp.415-421, 2017

Balarısı hastalıkları ve zararlıları

in: Multidisipliner Yaklaşımlı Biyolojik Temelli Doğal Tedaviler Biyoterapi, Tanyüksel M, Mumcuoğlu KY, Editor, Meta Basım, İzmir, pp.229-237, 2015

Balarısı Hastalıkları ve Zararlıları

in: Multidisipliner yaklaşımlı Biyolojik Temelli Doğal Tedaviler Biyoterapi, Tanyüksel M., Mumcuoğlu KY, Editor, Meta basım, İzmir, pp.229-237, 2015

Sığırcılık işletmelerinde Paraziter Hastalıkların Önemi ve Kontrolü

in: Sığırlarda sürü sağlığı ve yönetimi, BATMAZ H, Editor, Alfa Akademi, Bursa, pp.491-519, 2015

Metrics

Publication

128

Citation (WoS)

302

H-Index (WoS)

10

Citation (Scopus)

317

H-Index (Scopus)

10

Project

10

Intellectual Property

5

Thesis Advisory

6

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals