Bursa yöresindeki kirpilerde (Erinaceus concolor) bulunan ektoparazitler


ŞENLİK B. , ÇIRAK V. Y. , GİRİŞGİN O. , GİRİŞGİN A. O. , AYDIN L.

17. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Turkey, 4 - 10 September 2011

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey