Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Ekolojik Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği

Hayvansal Üretim , vol.57, no.1, pp.56-62, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye Küçükbaş Hayvancılığında Mevcut Durum ve Gelecek

Türkiye Ziraat Mühendisliği IX. Teknik Kongresi, Turkey, 13 - 17 January 2020, pp.133-152

Ecological System Goat

1st International Symposium on Silvopastoral Systems and Nomadic Societies in Mediterranean Countries, 22 - 24 October 2018

Hayvanlarda Performansın Üzerine Sesin-Gürültünün Etkisi

13. ULUSAL ZOOTEKNİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, Turkey, 26 - 27 April 2018

Hayvan Refahının Et Kalitesi Üzerine Etkileri

13. ULUSAL ZOOTEKNİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, Turkey, 26 - 27 April 2018

Current Situation and Development Strategy of Organic Sheep and Goat Breeding in Turkey

1st International OrganicAgriculture and Biodiversity, Turkey, 27 - 29 September 2017, vol.5, pp.1769-1780

Türkiye’de Organik Koyun ve Keçi Yetiştiriicliğinin Mevcut Durumu ve Gelişim Strajeleri

1st International Organic Agricultureand Biodiversity Symposium, Bartın, Turkey, 27 - 29 September 2017

An Overview of Welfare and Biosecurity in Sheep Industry of Bursa Province, Turkey

8th International Balkan Animal Science Conference (BALNIMALCON 2017), Prizren, Serbia, 6 - 08 September 2017, pp.166

Importance of Biosecurity in Livestock Enterprises

8th Balkan Animal Science Conference Balnimalcon 2017, 6 - 08 September 2017

Calf Welfare “From Birth to Weaning”

8th Balkan Animal Science Conference Balnimalcon 2017, 6 - 08 September 2017

Development of Welfare and Survival in Neonatal lamb and Kids

8th Balkan Animal Science Conference Balnimalcon 2017, 6 - 08 September 2017

An Overview of Welfare and Biosecurity in Sheep Industry

8th Balkan Animal Science Conference Balnimalcon 2017, 6 - 08 September 2017

An Investigation on Milk Yield and Longevity in Different Origin Simmental Cows

IV. Internatıonal Multıdıscıplınary Congress of Eurasıa (Imcofe), 23 - 25 August 2017

Importance of Characterization of The Vaginal Microbiota in Small Ruminants.

International Scientific Events: Agriculture and Food Congress, Elenite, Bulgaria, 20 - 24 June 2017, pp.33

Importance of Manure Management in Dairy Cow Herds

27TH Internatıonal Scıentıfıc-Expert Congress Of Agrıculture And Food Industry, 26 - 28 September 2016

Angora goat production situation and future vision of Turkey

IGA 2016 12th International Conference on Goats, 25 - 30 September 2016

Factors Affecting Animal Welfare During Transport in Cattle

26th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Saray Bosna, Bosnia And Herzegovina, 27 - 30 September 2015, pp.35

Çiftlik Hayvanlarının Çevresel Etkileri

9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Turkey, 3 - 05 September 2015

Akdeniz Ülkelerinde Manda Yetiştiriciliği Potansiyeli

9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Turkey, 3 - 05 September 2015

Kuraklığın Hayvancılığa EtkileriII

9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (, Turkey, 3 - 05 September 2015

Bursa İlinde Koyun Barınaklarının Yapısal Özellikleri

9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Turkey, 3 - 05 September 2015

Türkiye Küçükbaş Hayvancılığına Genel Bir bakış ve Bir Kısım Öneriler

Uluslararası Katılımlı Küçükbaş Hayvancılık Kongresi, Turkey, 16 - 18 October 2014

Biyogüvenlik ve Hayvan Refahı Arasındaki İlişki

Uluslararası Katılımlı Küçükbaş Hayvancılık Kongresi, Turkey, 16 - 18 October 2014

Kuraklığın Hayvancılığa Etkileri

BURTARIM 2014, Bursa Tarım Kongresi, Turkey, 16 - 18 October 2014

Koyun ve Keçilerde Refahı Etkileyen Faktörler

IMAC 2014 Uluslararası Mezapotamya Tarım Kongresi, Turkey, 22 - 25 September 2014

Body Condition Scoring in Different Farm Animals

Agrıbalkan Balkan Agrıcultural Congress, Turkey, 8 - 11 September 2014

Süt Sığırı İşletmelerinde Vücut Kondisyon Skoru Verim ve Refah İlişkisi

Uluslararası Katılımlı Süt Sığırcılığı Sempozyumu, Turkey, 24 - 26 April 2014

Organik Süt Sığırı İşletmelerinde Buzağı Bakım ve Yönetimi

Türkiye II. Organik Hayvancılık Kongresi, Turkey, 24 - 26 October 2013

Organik Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Fırsatlar ve Zorluklar

Türkiye II. Organik Hayvancılık Kongresi, Turkey, 24 - 26 October 2013

Organik Et ve Özellikleri

Türkiye II. Organik Hayvancılık Kongresi, Turkey, 24 - 26 October 2013

Effects of Transport and Slaughter Conditions on Meat and Carcass Quality.

11th World Conference on Animal Production, PEKİN, China, 15 - 20 October 2013

Small Ruminant Behaviour and Welfare

VI. Balkan Animal Conference, Turkey, 3 - 05 October 2013

Biosecurity in Small Ruminants Farm and Its Importance

VI. Balkan Animal Conference, Turkey, 3 - 05 October 2013

Sustainable Livestock Husbandry and Welfare

24th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Bosnia And Herzegovina, 25 - 28 September 2013

Goat Husbandry Systems in Turkey

24th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Bosnia And Herzegovina, 25 - 28 September 2013

A Review on Performance and Costs in Organic Milk Production

24th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Bosnia And Herzegovina, 25 - 28 September 2013

Çiftlik Hayvanlarında Suyun Önemi ve Kalite Özellikleri

8.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 - 07 September 2013, pp.321-329

Bursa da Hayvancılık ve Hayvansal Üretim

Bursa 4. Kent Sempozyumu, Turkey, 7 - 08 June 2013

The Change of Oestrus Activity in Kivircik Ewes

Proceedings of The First International Symposium on Animal Science, Montenegro, 8 - 10 November 2012

Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Anahtarı Çoban

2012 Yılı Hayvancılık Grubu Bölge Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri, Turkey, 17 - 20 September 2012

Lameness in Sheep

Uluslararası Türk ve Akraba Toplulukları Zootekni Kongresi, Turkey, 11 - 13 September 2012

Importance of Body Condition Score in Dairy Goats

Jubılee 60 Years Instıtute Of Anımal Scıence And V Internatıonal Symposıum Of Lıvestock Productıon, Macedonia, 5 - 07 September 2011

Welfare Goat During Transport

JUBILEE 60 YEARS INSTITUTE OF ANIMAL SCIENCE AND V INTERNATIONAL Symposıum Of Lıvestock Productıon, Macedonia, 5 - 07 September 2012

The Effects of Hygiene Score on Some Reproductive Problems in Dairy Cattle

19th International Congress of Mediterranean Federation of Health and Production of Ruminants, Montenegro, 25 - 28 May 2011

Süt Sığırı İşletmelerinde Farklı Durak Tipi ve Altlık Materyallerinde Topallık ve Hijyen Skoru

Uluslar arası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi, Turkey, 27 - 30 April 2011, vol.1, pp.1379-1385

Türkiye de Küçükbaş Hayvancılıkta Yaşanan Erozyon ve Etkileri

Uluslar arası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi, Turkey, 27 - 30 April 2011

Organik Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği

Türkiye I. Organik Hayvancılık Kongresi, Turkey, 1 - 04 July 2010

Organik Hayvancılık İşletmelerinde İnsan Hayvan İlişkileri

Türkiye I. Organik Hayvancılık Kongresi, Turkey, 1 - 04 July 2010

Keçinin Önemi ve Yörük Kültüründeki Yeri

Ulusal Keçicilik Kongresi, Turkey, 24 - 26 June 2010, pp.407-410

Keçilerde Refah

Ulusal Keçicilik Kongresi, Turkey, 24 - 26 June 2010

Türkiye Küçükbaş Hayvancılığının İyileştirilmesi

Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, Turkey, 11 - 15 January 2010

Türkiye Damızlık Üretim Stratejisi

Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, Turkey, 11 - 15 January 2010

Türkiye de Hayvansal Lif Üretiminin Durumu ve Geleceği

Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, Turkey, 11 - 15 January 2010

Organik Hayvancılıkta Hayvan Refahı

I. Gap Organik Tarım Kongresi, Turkey, 17 - 20 November 2009

Keçi Çevre ve İnsan İlişkisi

6. Zootekni Bilim Kongresi, Turkey, 24 - 26 June 2009

Koyunlarda Refah

6. Zootekni Bilim Kongresi, Turkey, 24 - 26 June 2009

Bursa da Hayvancılık

TMMOB Bursa Kentine Çözümler Sempozyumu, Turkey, 6 - 07 March 2009

Keçi Sütü ve İnsan Sağlığındaki Önemi

7.Sağlık Halk Kongresi, Turkey, 26 - 28 February 2009

Koyun Barınaklarında Refah Ölçütleri

Türkiye Koyunculuk Kongresi, Turkey, 12 - 13 February 2009

Türkiye Koyun Erozyonu

Türkiye Koyunculuk Kongresi, Turkey, 12 - 13 February 2009

Süt Sığırlarında Konfo

Türkiye Süt Sığırcılığı Kurultayı, Turkey, 25 - 27 October 2007

Bursa da Hayvancılığın Durumu

TMMOB Bursa Kentine Çözümler Sempozyumu, Turkey, 5 - 07 April 2007

Ekolojik Düzene Koyun ve Keçinin Katkıları

Türkiye 3. Organik Tarım Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 November 2006

Süt Keçisi ve Keçi Sütü

Süt Keçiciliği Ulusal Kongresi, Turkey, 26 - 27 May 2005

Keçi Sütü İçin Yeni Bir Kullanım Alanı Keçi Sütlü Sabun

Süt Keçiciliği Ulusal Kongresi, Turkey, 26 - 27 May 2005

Keçi Yetiştiriciliğinin Dünya ve Türkiye Stratejileri

Süt Keçiciliği Ulusal Kongresi, Turkey, 26 - 27 May 2005

Production and Evaluation of Sheep and Goat Milk in Turkey

International Symposium The Future of Sheep and Goat Dairy Sectors, Spain, 28 - 30 October 2004

Present Status of Goat Breeding in Turkey

International Symposium Animal Production and Natural Resources Utilisation in The Mediterranean Mountain Areas, Greece, 5 - 07 June 2003

Organic Meat and Milk Production Potantial from Small Ruminants in Turkey

Organic Meat and Milk from Ruminants, Atina, Greece, 04 October 2001, pp.233-236

Organic meat and milk production potential from small ruminants in Turkey

Conference on Organic Meat and Milk from Ruminants, Athens, Greece, 4 - 06 October 2001, pp.233-236 identifier

The Organic Meat and Milk Production Potential from Small Ruminants in Turkey

International Conference on Organic Meat and Milk from Ruminants, Greece, 4 - 06 October 2001

Effect of Sex and Phenotypic Correlations Among Fibre Traits in Crossbred Goats

7th International Conference on Goats, Tours, France, France, 15 - 21 May 2000, pp.641-642

Kaşmirin Tanımlanması ve Sınıflandırılması

Uluslararası Hayvancılık’ 99 Kongresi, Turkey, 21 - 24 September 1999

Hayvansal Üretimimizde Keçinin Önemi

Ege Bölgesi I. Tarım Kongresi, Turkey, 7 - 11 September 1998

Entansif Besi Uygulanan Kıvırcık ve Türkgeldi Kuzularının Besi Performansı

Trakya Bölgesi II. Hayvancılık Sempozyumu, Turkey, 9 - 10 January 1997

Entansif besi uygulanan Kıvırcık ve Türkgeldi kuzuların besi performansları.

Trakya Bölgesi II. Hayvancılık Sempozyumu, Turkey, 9 - 10 January 1997

Books & Book Chapters

Keçi Yetiştiriciliği

Dora Basın-Yayın Dağıtım, Bursa, 2023

10.Keçi Ürünleri- Keçi Kılı

in: Yetiştiricilikten Kültüre Türklerde Keçi, Mustafa Kaymakçı, Dilek Arsoy, Eren Akçiçek, Editor, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, pp.307-328, 2019

BÜYÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRME UYGULAMA

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ, 2002

Yemler ve Hayvan Besleme

in: Hayvan Yetiştirme, , Editor, Ulud. Üniv. Zir. Fak. Yay. No:71, Bursa, pp.167-251, 1997

Yemler ve hayvan Besleme

in: Zootekni, Musa Şenel, Editor, Anadolu Üniversitesi Yay. No:905, Açık Öğretim Fakültesi yay. No: 485, Eskişehir, pp.359-485, 1996

Metrics

Publication

233

Citation (WoS)

180

H-Index (WoS)

8

Citation (Scopus)

183

H-Index (Scopus)

8

Citation (Scholar)

51

H-Index (Scholar)

4

Citiation (TrDizin)

29

H-Index (TrDizin)

3

Project

12

Thesis Advisory

7

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals