Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Avian Pathogenic Esherichia coli (APEC) Detection from Poultry in Turkey.

5th International Poultry Meat Congress, Antalya, Turkey, 24 - 28 April 2019, vol.5

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF BACTERIAL RESPIRATORY TRACT INFECTIONS IN RUMINANTS

2nd International Congress of Veterinary Microbiology, Antalya, Turkey, 16 - 19 October 2018

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF ABORTUS CASES IN ANIMALS IN BURSA AND PROVINCE

2nd International Congress of Veterinary Microbiology, Antalya, Turkey, 16 - 19 October 2018

İNSAN VE HAYVANLARDA SU KAYNAKLI SALGINLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2018

Hayvan E coli İnfeksiyonları ile ilişkili virulens geni varlığının araştırılması

XII. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Nevşehir, Turkey, 30 August - 02 September 2016

Gıda üretiminde kullanılan hayvanlar ile ilişkili E coli nin antimikrobiyal direnç profili

XII. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Nevşehir, Turkey, 30 August - 02 September 2016

Türkiye de ruminant orjinli E coli izolatlarında virulens genlerinin multipleks polimeraz zincir reaksiyonu ile saptanması

XII. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Nevşehir, Turkey, 30 August - 02 September 2016

Extended spectrum Beta lactam resistance in Avian Pathogenic Escherichia coli

AVMA/AAAP Annual General Meeting, Boston, United States Of America, 11 - 14 July 2015, vol.1, pp.19

Avian Pathogenic Escherichia coli APEC as a Potential Reservoir of Resistance Genes for the Human Pathogens

ASM Conference on Antimicrobial Resistance in Zoonotic Bacteria and Foodborne Pathogens, Washington, Kiribati, 8 - 11 May 2015, vol.1, pp.53

Devekuşlarında (Struthio Camelus Domesticus) omfalitis ve sarı kese yangısına bağlı erken dönem yavru ölümleri,

XI. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, 21-24 Ekim 2014, Kemer Antalya, Antalya, Turkey, 21 - 24 October 2014

Multidrug resistant Staphylococcus aureus from meat-producing animals and retail meat

17th. World Congress of Food Science and Technology Expo, Agust 17-21, 2014. Montreal, Canada., Montreal, Canada, 17 - 21 August 2014

Interdigital necrobacillosis associated with Trueperella pyogenes in 5 gazelles Gazella gazella

1. Egzotik ve Yabani Hayvan Hekimliği Kongresi, Uluslararası Katılımlı, 2-3 Mayıs 2014, İstanbul, Turkey, 2 - 03 May 2014

Mastitisli sığır sütlerinde Metisillin Dirençli Staphylococcus aureus MRSA varlığının incelenmesi

X. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, Aydın, Turkey, 24 - 27 September 2012, vol.7, pp.183-190

Multiple Drug Resistant Staphylococcus Aureus Mdr Detection In Methicillin Resistant Staphylococcus aureus MRSA And Staphylococcus aureus Derived From Bovine Mastitis Cases In Turkey

3rd ASM-ESCMID Conference on Methicillin-resistant Staphylococci in Animals: Veterinary and Public Health Implications, Copenhagen, Denmark, 4 - 07 November 2013

Güney Marmara bölgesınde süt sığırlarındaki mastitisin klinik ve Mikrobiyolojik perspektifte değerlendirilmes

. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi” 31 Ekim - 03 Kasım 2013, Antalya, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2013

Pyelonefritisli buzağıda Salmonella chlolerasuis spp. olgusu.

X. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi. 27-30 Haziran 2013, Kapadokya, Kapadokya Nevşehir, Turkey, 27 - 30 June 2013

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji ABD Laboratuarı

Uludağ Üniversitesi, 2. Arge günleri poster sunumları, Bursa, Turkey, 13 - 15 November 2012

Comparison of clinical, otoscopic, radiographic and utrasonographic findings in dogs with otitis externa: preliminary report.

16th IVRA Meeting EVDI Annual Meeting (International), 2012, Bursa Turkey Agust 26th-September 1st, 2012. pp:202, Bursa, Turkey, 26 September - 01 October 2012

Bir muhabbet kuşu damızlık işletmesinde Erysipelas olgusu.

X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi 24-27 Eylül 2012, Pine Bay Hotel Kuşadası, Aydın – Türkiye, Kuşadası Aydın, Turkey, 24 - 27 September 2012

Merinos Irkı Bir Koyunda İç Organ Tutulumlu Kazeöz Lenfadenitis (KLA) Olgusu

VI. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, 19-23 Eylül 2012, Pine Bay Hotel Kusadası, Aydın – Türkiye, Aydın, Turkey, 19 - 23 September 2012

Türkiye den izole edilen Mycoplasma gallisepticum saha izolatlarında antimikrobiyal değişimin belirlenmesi

ULUTEK 2012, Projeleriniz rafta, fikirleriniz lafta kalmasın proje yarışması “, Turkey, 17 - 19 March 2012

Molecular identification of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus in Animals and Retail Meats.

111th General Meeting of the American Society of Microbiology, May 20-24, 2011. . (Poster presentation)., New Orleans, Louisiana, USA, United States Of America, 20 - 24 May 2011

Bir koçta nasofaringeal apse olgusu

V. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, 14-18 Eylül 2010, Montania Otel/Mudanya- Bursa, Türkiye., Bursa, Turkey, 14 - 18 September 2010

Marmara Bölgesinde atık yapan büyük ve küçük ruminantlarda Brucella spp.’nin prevelansı.

VIIIth Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsü, Van. 07-09 Ekim 2008., Van, Turkey, 7 - 09 October 2008

Detection of the New Subgroup 3b of Brucella abortus Biovar 3 in Turkey by Enhanced AMOS-ERY PCR

XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology (IUMS), 5-9 August 2008, İstanbul pp:211, İstanbul, Turkey, 5 - 09 September 2008

Bursa ve çevresindeki koyun ve keçi abort olgularında Brucella spp.’nin izolasyon ve identifikasyon çalışmaları

VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi 26-28 Eylül 2006, Ankara Üniversitesi Örsem Çolaklı, Side Antalya, Türkiye, Antalya, Turkey, 26 - 28 October 2006

Metrics

Publication

74

Citation (WoS)

122

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

126

H-Index (Scopus)

7

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

9

Thesis Advisory

1

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals