Gıda üretiminde kullanılan hayvanlar ile ilişkili E.coli’xxnin antimikrobiyel direnç profili


BÜYÜKCANGAZ E., CENGİZ M., ŞEN A., SONAL S., Khider ABD Alrahim M.

XII. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, Turkey, 30 August - 02 September 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes