Gıda üretiminde kullanılan hayvanlar ile ilişkili E.coli’xxnin antimikrobiyel direnç profili


BÜYÜKCANGAZ E. , CENGİZ M. , ŞEN A. , SONAL S. , Khider ABD Alrahim M.

XII. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, Turkey, 30 August - 02 September 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey