Mastitisli sığır sütlerinden izole edilen Staphylococcus aureus ve meticillin dirençli Stapylococcus aureus (MRSA)’xxlarda çoklu antimikrobiyel direncin (ÇAD) araştrılması


BÜYÜKCANGAZ E., CENGİZ M., ŞEN A., MAT B., Şahintürk P.

XI. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, Turkey, 21 - 24 October 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes