Subklinik Mastitisli Sığır Sütlerinin Mikrobiyolojik Analizi veİzolatların Antimikrobiyal Direnç Profili


BÜYÜKCANGAZ E., MAT B., KHIDER M.

Journal of research in veterinary medicine (Online), vol.31, no.2, pp.35-44, 2012 (Peer-Reviewed Journal)