Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Dorak Kraliyet Hazinesi'nin Gerçekliği Konusundaki Tartışmalar ve Buluntuların Anadolu Tarihi Açısından Önemi

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.31, pp.445-466, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Antik Çağ’da Pontos Sahil Kentlerini İç Bölgelere Bağlayan Kara Yolları

Tarih Okulu Dergisi, vol.13, pp.129-156, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Roma Eyaletlerinde Adli Uygulamalar: Bithynia et Pontus Örneği

Journal of International Social Research, vol.12, no.64, pp.212-223, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Hellespontos ve Çevresini Etkileyen Depremler (MÖ 3000-MS 6. YY)

History Studies, vol.11, no.2, pp.535-555, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Eskiçağ’da Troas Bölgesi’ni Etkileyen Tsunami Felaketleri (MÖ 1380-MS 600)

Tarih Okulu Dergisi, vol.11, no.37, pp.379-404, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Roma İmparatorluğunda ’Asker Evlilikleri’ Yasağı

Tarih Araştırmaları Dergisi, vol.37, no.64, pp.71-96, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Strabon’a Göre Antikçağda Amaseia ve Çevresi

Journal of the Black Sea Studies, vol.15, no.58, pp.1-25, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Yazıtlar Işığında Selge Agonları

International Journal of Social Inquiry, vol.11, no.1, pp.1-15, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Eskiçağda Kios (=Gemlik) ve Çevresi

Bursa’da Yaşam, vol.1, no.1, pp.36-40, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Roma İmparatorluğunun Bithynia Pontus Eyaletinde Uyguladığı Askeri Politikalar

The Journal of Academic Social Sciences, vol.56, no.56, pp.68-85, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

I. Constantinus’un Hristiyanlığı Meselesi ve Ölümü Hakkındaki Tartışmalar

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.33, pp.493-517, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Eski Roma Ailesinde pater familias ve patria potestas Kavramları

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.16, no.27, pp.233-250, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Polybius’un Tarih Anlayışı ve Tarih Yazım Yöntemi Üzerine

International Journal of Human Sciences, vol.11, no.2, pp.1167-1180, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Antik Kaynaklara Göre Bithynia daki Civitas lar

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.24, no.24, pp.167-186, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Mehmet Ziya nın Gözüyle Antik Dönemde Bursa ve Çevresi Eleştirel Bir Bakış

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.21, pp.201-211, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Bithynia Tarihi I (Bithynia Krallığı (M.Ö. 297-M.Ö. 74)

Bursa Defteri, no.20, pp.74-85, 2003 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Eski Yunan ve Roma Dönemlerinde Paphlagonia Bölgesinde Kentleşme Olgusu

V. ULUSLARARASI STRATEJİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, Burdur, Turkey, 26 May 2022, pp.42

Eskiçağ'da Paphlagonia Bölgesindeki Akarsuların Bölge Ekonomisi Açısından Önemi

6th International Congress of Eurasin Social Sciences, Muğla, Turkey, 13 May 2022, vol.1, pp.981-991

Roma'nın Kuzeydoğu Avrupa Politikasında Ren Nehri'nin Jeopolitik Önemi

International Congress of Academic Research and Practice, Bursa, Turkey, 21 June 2021

Dorak Mezar Buluntularının Anadolu Tarihi Açısından Önemi ve Gerçekliği Konusundaki Tartışmalar

International Congress of Academic Research and Practice, Antalya, Turkey, 21 June 2021

Roma Provincia Sisteminin Ekonomik Yönü Üzerine Düşünceler

International Congress of Science Culture, Health and Spor (INCES 2020), Antalya, Turkey, 29 October - 01 November 2020, pp.21

Roma İmparatoru Claudius’un (MS 41-54) Germania’daki Faaliyetleri

III. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK-2019), Antalya, Turkey, 14 - 16 October 2019, pp.68

MÖ I. Binyıl Başlarında Anadolu-Mezopotamya İlişkileri

IV. International Academic Research Congress (INES-2018), Antalya, Turkey, 30 October - 03 November 2018, pp.465

Küçük Asya’daki Sporcu Dernekleri: Pisidia Antiocheia Örneği

IV. International Academic Research Congress (INES-2018), Antalya, Turkey, 30 October - 03 November 2018, pp.465

VI. Haçlı Seferi Ortadoğu’su ile Günümüz İslam Dünyası Arasındaki Paralellikler

III. INES International Education and Social Sciences Congress (ESS-2018), Antalya, Turkey, 28 April - 01 May 2018, pp.870-879

Eskiçağda Bithynia Bölgesini Doğuya Bağlayan Kara ve Deniz Yolları

4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.122

Principatus Dönemi (MÖ 27-MS 284) Başlarında Roma-Germen İlişkileri

III. INES Education and Social Science Congress (ESS-2018), Antalya, Turkey, 28 April - 01 May 2018, pp.395

Strabon’a Göre Pontus Kentleri

II. International Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.835

Antik Kaynaklar Işığında I. Constantinus’un (MS 306-337) Ölüm Yerinin Lokalizasyonu

Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu IV, Kocaeli, Turkey, 24 - 26 March 2017, pp.19-20 Creative Commons License

Geç Antikçağda Hacı Yolu Üzerinde Bir Merkez: Nikomedia

Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu III, Kocaeli, Turkey, 25 - 27 March 2016, vol.1, pp.207-221 Creative Commons License

Gaius Iulius Caesar’ın “De Bello Gallico” Adlı Eserine Göre Erken Dönem Roma-Germen İlişkileri

I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.174 Creative Commons License

Antik Kaynaklar Işığında Eskiçağda Nikomedia (=İzmit ) ve Civarını Etkileyen Depremler

Uluslararası Karamürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu-II, Kocaeli, Turkey, 3 - 05 April 2015, vol.1, pp.87-98 Creative Commons License

The Oldest Peoples of Bithynia Tribes of Thracian Origin

Third International Conference of The Balkans, Languages, History, Cultures, Veliko Turnovo, Bulgaria, 14 - 15 September 2011, pp.45-51 Creative Commons License Sustainable Development

Antik Dönemde Mudanya Myrleia Apamea

Ulusal Zaferimizi Taçlandıran Kent: Mudanya, Bursa, Turkey, 11 - 12 September 2007, pp.14-19 Creative Commons License

Antik Prusa Kenti

1. Bursa Turizm Sempozyumu (30 Eylül-2 Ekim 2005), Bursa, Turkey, 30 October - 01 November 2005, pp.35-40 Creative Commons License

Prusa (=Bursa) Kentinden Geçen Antik Yollar

Osman Gazi ve Bursa Sempozyumu, Bursa, Turkey, 4 - 05 April 2005, pp.169-186 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Iulius Claudius Hanedanı Döneminde Roma’nın Bithynia et Pontus Eyaleti Valileri

in: Tarih Araştırmalarına Farklı Yaklaşımlar, Dr. Ayşe Erkmen, Editor, iksad Publications, Ankara, pp.273-304, 2020

Prehistorik Dönemlerde İznik Gölü ve Çevresi

in: Akademik Araştırmalar 2020, Prof. Dr. Erdal Hamarta,Prof. Dr. Coşkun Arslan,Prof. Dr. Sabahattin Çiftçi,Doç.Dr. Mustafa Uslu, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, pp.74-82, 2020 Creative Commons License

Roma Dininde Anadolu Kökenli Bir Tanrıça: Magna Mater

in: Prehistoryadan Günümüze Kadın, Meral Hakman, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.285-312, 2020

Eski Çağ’da Rize ve Çevresinde Ulaşım: Limanlar ve Kara Yolları

in: Başlangıçtan 19. Yüzyıla Rize Tarihi, B.G. Erol,A. Güveloğlu,E. Kul, Editor, Üniversite Yayınları, Ankara, pp.43-63, 2020

Eski Roma Dininde Mezopotamya Kökenli Unsurlar

in: Mezopotamya’nın Eski Çağlarında İnanç Olgusu ve Yönetim Anlayışı, L. Gürkan Gökçek,E. Yıldırım,O. Pekşen, Editor, Değişim Yayınları, İstanbul, pp.609-640, 2019 Creative Commons License

Augustus Dönemi’nde Roma’nın Bithynia et Pontus Eyaleti Valileri

in: Sosyal Bilimler Araştırmaları, Prof. Dr. Emel Arslan, Prof. Dr. Tahsin Tapur, Doç. Dr. Caner Aladağ, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya-İstanbul-Ankara, pp.1-10, 2019

Antikçağ’da Karadeniz Bölgesindeki Limanların Bölgenin Ticari ve Ekonomik Hayatına Katkıları

in: Anadolu’nun Eskiçağlarında İktisadi ve Zirai Hayat, L. Gürkan Gökçek, Ercüment Yıldırım, Okay Pekşen, Editor, Değişim Yayınları, İstanbul, pp.673-705, 2018 Creative Commons License

Antik Dönemde Bithynia’dan Geçen Ticari ve Askeri Yollar

in: Prof. Dr. Ömer Çapar’a Armağan, Turgut Yiğit,M. Ali Kaya,Ayşen Sina, Editor, Hel Yayıncılık, Ankara, pp.93-104, 2012 Creative Commons License

Antik Dönemde Rhyndakos Vadisi

in: Akçapınar, Belenören, Haydar, Menteşe Köyleri, Raif Kaplanoğlu, Aziz Elbas, Editor, Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa, pp.8-13, 2009 Creative Commons License

Bursa ve Civarını Etkileyen Depremler (M.Ö. 4. Yüzyıla Kadar)

in: Bursa Yöresi’nin Depremselliği ve Deprem Tarihi, Dr. Nurcan Abacı, Editor, Uludağ Üniversitesi Yayınları, Bursa, pp.61-66, 2001 Creative Commons License

Episodes in the Encyclopedia