PRINCIPATUS DEVRİ KÜÇÜK ASYA’SINDA ROMALI MAGISTRATUS’LARIN İSMİYLE ANILAN AGON’LAR


Creative Commons License

Doğancı K., Altın R.

Archivum Anatolicum / Anadolu Arşivleri, vol.17, no.1, pp.143-171, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Antik Yunan geleneğinde en prestijli onurlandırma biçimi olarak kabul edilen ἰσόθεοι τιμαί (isotheoi timai) en yalın haliyle tanrılar kültüne ait uygulamaların (sunaklar, kurbanlar ve agon’lar) faniler için de kullanılmasını ifade eder. Tanrılara denk/yaraşır onurlar (ἰσόθεοι τιμαί) Helenistik Dönem hükümdarlarının ve onların mirasçısı olan Romalı magistratus’ların ismiyle anılan festivallerin (agones) ortaya çıkışının arkasındaki ana etmenlerden biridir. Bu bağlamda, makale kapsamında ἰσόθεοι τιμαί kavramından hareketle Erken İmparatorluk Çağı’ndan itibaren Küçük Asya kentlerinde Romalı magistratus’lara ithaf edilen agonistik festivaller tespit edilip etraflıca değerlendirilmiştir.