Mehmet Ziya nın Gözüyle Antik Dönemde Bursa ve Çevresi Eleştirel Bir Bakış


Creative Commons License

Doğancı K.

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.21, pp.201-211, 2011 (Peer-Reviewed Journal)