Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2021 - Continues Associate Professor

  Bursa Uludağ University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih

 • 2013 - 2021 Assistant Professor

  Bursa Uludağ University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih

 • 2008 - 2013 Lecturer

  Bursa Uludağ University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih

 • 2001 - 2008 Research Assistant

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiçağ Tarihi (Dr)

 • 1998 - 2001 Research Assistant

  Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Managerial Experience

 • 2017 - Continues Erasmus Program Institutional Coordinator

  Bursa Uludağ University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih

 • 2010 - Continues Head of Department

  Bursa Uludağ University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih

 • 2019 - 2019 Mevlana Exchange Program Institutional Coordinator

  Bursa Uludağ University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih

 • 2013 - 2019 Farabi Program Institutional Coordinator

  Bursa Uludağ University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih

 • 2011 - 2014 Erasmus Program Institutional Coordinator

  Bursa Uludağ University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih

Courses

 • Doctorate İlkçağ Tarihi Üzerine Seçme Konular

 • Postgraduate Eskibatı Tarihinin Kaynakları

 • Doctorate Roma Hukuku

 • Undergraduate Tarihi ve Kültürel Çevre

 • Undergraduate Bilim Tarihi

 • Undergraduate Eskiçağ Tarihi (Yunan-Roma)

 • Undergraduate Eskiçağ Tarihi (Yunan-Roma)

 • Undergraduate Tarihi ve Kültürel Çevre

 • Undergraduate Bilim Tarihi

 • Doctorate Kültür ve Uygarlık Tarihi (Eskiçağ-Ortaçağ)

 • Undergraduate Eskiçağ Tarihi (Mısır, Mezopotamya, Anadolu)

 • Undergraduate Anadolu Uygarlıkları

 • Undergraduate Anadolu Uygarlıkları

 • Undergraduate Eskiçağ Tarihi (Mısır, Mezopotamya, Anadolu)

 • Undergraduate Eskiçağ Akdeniz Dünyası

 • Undergraduate Eskiçağ Akdeniz Dünyası

 • Undergraduate TRH4062 Tarihi ve Kültürel Çevre (II. Öğretim)

 • Undergraduate TRH2009 Bizans Tarihi (I. Öğretim)

 • Undergraduate TRH2065 Anadolu Uygarlıkları(II. Öğretim)

 • Undergraduate TRH1006 Eskiçağ Tarihi (Yunan-Roma) (I. Öğretim)

 • Postgraduate TAR5122 Eskibatı Tarihinin Kaynakları

 • Undergraduate TRH2009 Bizans Tarihi (II. Öğretim)

 • Doctorate TAR6120 Roma Hukuku

 • Postgraduate TAR5123 Eskiçağda Önasya’da Devletlerarası İlişkiler

 • Undergraduate TRH2055 Ortaçağ Avrupa Tarihi (II. Öğretim)

 • Postgraduate TAR5126 Yunan ve Roma Mitolojisi

 • Postgraduate TAR5125 Eskidoğu Mitolojisi

 • Undergraduate TRH3099 Eskiçağ Akdeniz Dünyası (I. Öğretim)

 • Undergraduate TRH4062 Tarihi ve Kültürel Çevre (I. Öğretim)

 • Undergraduate TRH2088 Bilim Tarihi (I. Öğretim)

 • Undergraduate TRH2088 Bilim Tarihi (II. Öğretim)

 • Undergraduate TRH3088 Anadolu Kent Tarihi (II. Öğretim)

 • Undergraduate TRH1006 Eskiçağ Tarihi (Yunan-Roma) (II. Öğretim)

 • Doctorate TAR6123 Eski Doğu Uygarlıklarında Hukuk (Mezopotamya, Mısır, Anadolu)

 • Undergraduate TRH3088 Anadolu Kent Tarihi (I. Öğretim)

 • Undergraduate TRH2055 Ortaçağ Avrupa Tarihi (I. Öğretim)

 • Undergraduate TRH3099 Eskiçağ Akdeniz Dünyası (II. Öğretim)

 • Doctorate TAR6105 Kültür ve Uygarlık Tarihi (Eskiçağ-Ortaçağ)

 • Postgraduate TAR5123 Eskiçağ’da Önasya’da Devletlerarası İlişkiler

 • Undergraduate TRH1005 Eskiçağ Tarihi (Mezopotamya, Mısır, Anadolu) (I. Öğretim)

 • Undergraduate TRH2065 Anadolu Uygarlıkları (I. Öğretim)

 • Doctorate TAR6106 İlkçağ Tarihi Üzerine Seçme Konular

 • Undergraduate TRH1005 Eskiçağ Tarihi (Mezopotamya, Mısır, Anadolu) (II. Öğretim)

 • Undergraduate TRH1005 Eskiçağ Tarihi (Mısır, Mezopotamya, Anadolu) (2. Öğretim)

 • Undergraduate TRH2088 Bilim Tarihi

 • Postgraduate TAR5123 ESKİÇAĞDA ÖNASYA'DA DEVLETLERARASI İLİŞKİLER

 • Undergraduate TRH2009 Bizans Tarihi (2. Öğretim)

 • Undergraduate TRH4062 Tarihi ve Kültürel Çevre (2. Öğretim)

 • Undergraduate TRH3088 Anadolu Kent Tarihi

 • Undergraduate TRH2009 Bizans Tarihi

 • Undergraduate TRH2055 Ortaçağ Avrupa Tarihi (2. Öğretim)

 • Undergraduate TRH2055 Ortaçağ Avrupa Tarihi

 • Undergraduate TRH2088 Bilim Tarihi (2. Öğretim)

 • Undergraduate TRH1006 Eskiçağ Tarihi (Yunan-Roma)

 • Undergraduate TRH3088 Anadolu Kent Tarihi (2. Öğretim)

 • Undergraduate TRH1005 Eskiçağ Tarihi (Mısır, Mezopotamya, Anadolu)

 • Undergraduate TRH1006 Eskiçağ Tarihi (Yunan-Roma) (2. Öğretim)

 • Undergraduate TRH4062 Tarihi ve Kültürel Çevre

 • Undergraduate TRH2065 Anadolu Ugarlıkları (2. Öğretim)

 • Undergraduate TRH2065 Anadolu Ugarlıkları