Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Effect oftheCritical Thinking Based 4 MAT Instruction Applied in Science Education onCritical Thinking Dispositions

KURAM VE UYGULAMADA E?ITIM BILIMLERI / EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE, vol.19, no.2, pp.641-659, 2022 (Scopus) identifier

Different Types of Resources Used by Master Students Considering Their Thinking Styles

Journal of Education and Training Studies, vol.6, pp.11-20, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Fen ve Matematik Eğitiminde Baskın Kullanılmayan Beyin Bölgelerinin Değerlendirilmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.6, no.3, pp.1105-1117, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Evaluation of Pre-service Science Teachers' Conceptions of Learning Science through Approaches to Learning

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, vol.5, no.3, pp.138-154, 2017 (ESCI) identifier

Flowers or Flowering Plants? Determining Alternative Frameworks and Sources of These in Elementary School

International Online Journal of Primary Education, vol.3, no.2, pp.33-44, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bı̇r Matematı̇k Öğretmenı̇nı̇n Doküman Oluşturma Sürecı̇nı̇n Eleştı̇rel Düşünme Bağlamında Değerlendı̇rı̇lmesı̇

International Congress On New Horizons In Education and Social Sciences (ICES-2019), İstanbul, Turkey, 18 - 19 June 2019, vol.1

Öğretmen Adaylarının Kaynak Sistemlerinin Şematik Gösterimi Bağlamında Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Analizi

4th International Eurasian Educational Reseach Congress (EJER 2019), Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, vol.1, pp.1893-1896

Analysis of a mathematics teacher’xxs documentational genesis process in terms of critical thinking

II International Congress of New Horizons In Education and Social Sciences (ICES), İstanbul, Turkey, 18 - 19 June 2019

Application of Brain Studies to Education: The Case of Mathematics

International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, İzmir, Turkey, 12 - 14 April 2019, vol.1, pp.648-649

Relations Between Thinking Styles and Different Types of Resources Used by Mathematics Teachers

4th International Conference on Lifelong Education and Leadersheep for all (ICLEL2018), Wroclaw, Poland, 3 - 05 July 2018, vol.1, pp.55

Relations Between Thinking Styles and Different Types of Resources Used by Mathematics Teachers Studying in the Third Cycle of University

4th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All (ICLEL), Wroclaw, Poland, 3 - 05 July 2018, vol.1, pp.55

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Grup Çalışmasına Yatkınlığı İle Beyin Baskınlığı Arasındaki İlişki

V th International Eurosian Educational Resarch Congress (EJER), Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, vol.1, pp.393-398

Aile Katılımlı Fen Etkinliklerine Katılan 60-72 Aylık Çocukların Bilime Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi

X. INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEARCH, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, vol.1, pp.320

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Beyin-Eğitim İlişkisine Yönelik Görüşleri

1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018), İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018, vol.1, pp.101

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarına Göre Feni Öğrenme Yaklaşımlarını Etkileyen Etmenler: Nitel bir durum çalışması

II nd International Eurasian EducationalResearch Congress, Ankara, Turkey, 8 - 10 June 2015, vol.1, pp.1217-1218

Öğretmen Adaylarının Bakış Açısıyla Evrim: Fenomenografik Bir Çalışma

I st Eurasian Educational Research Congress, İstanbul, Turkey, 24 - 26 April 2014, vol.1, pp.895-896

Flower or Flowering Plants? Determining alternative frameworks and sources of these in elementary school

International Conference on Primary Education, Kyrenia, Cyprus (Kktc), 16 - 18 September 2013

Uludağ Milli Parkı, Bursa ve çevresinin bilimsel amaçlı kullanımı

Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve Ar-Ge günleri, Bursa, Turkey, 15 - 16 November 2011, vol.1, pp.357

Students understanding of the natural world: How do sixth grade students perceive flower?

European Science Education Research Association (ESERA), İstanbul, Turkey, 31 August 2009 - 04 September 2010, pp.151-153

The relationship between Turkish prospeciive teachers learning styles and problem solving skills

VI. International Conference Suistanable Development Culture and Education (JTET) Conference, Eskişehir, Turkey, 4 - 07 June 2008, vol.1, pp.122-130

The Relationship Between Turkish Pre Service Teachers Learning Styles And Problem Solving Skills

The 6th International Conference Sustainable Development, Eskişehir, Turkey, 4 - 07 June 2008

Books & Book Chapters

Klasik ve Modern Genetik

in: Genetik ve Biyoteknolojji, Cansu Filik İşcen, M. Bahadır Aktan, Editor, LİSANS, İstanbul, pp.103-141, 2017

Darwin in katkısı ve teorileri

in: Evrim, Cansu Filik İşcen, Editor, LİSANS, İstanbul, pp.157-186, 2016

Derin-Yüzeysel ve Stratejik (-Başarı) Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları

in: Etkinlik Örnekleriyle Güncel -Öğretme Yaklaşımları-I, Gülay Ekici, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.147-186, 2014