Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“Literary Language in Kashshaf: Interpretation through Analogy and Metaphor”

Bütün yönleriyle Zemahşeri, Sivas, Turkey, 26 October 2023 - 27 January 2024, vol.3, pp.1-380 Creative Commons License

The Testimony of Women in İslam (Spain / Barcelona)

İnternational Humanities and Social Sciences Conferance /Barcelona, Barcelona, Spain, 2 - 04 February 2016, vol.3, pp.740-770 Creative Commons License Sustainable Development

Emir Abdulkâdir el-Cezâirî ve İsmail Hakkı Bursevî'nin Tefsir Metotlarının Karşılaştırılması (المقارنة بين منهجي المفسرين امير عبد القادر و اسماحقي برسوي) (Algeria/ Mascara Université) Cezayir

THE FİRST İNTERNATİONAL SYMPOSİUM ON THE HUMANİSM OF EL AMİR ABDELKADER A SYMBOL OF CO-EXİSTENCE OF DİALOGE AND CİVİLİZATİONS, Muaskar, Algeria, 28 - 29 April 2015, pp.10-40 Creative Commons License Sustainable Development

The Question of Women's Testimony in Judaic Religions

İnternational Humanities and Social Sciences Conferance, Praha, Czech Republic, 17 - 19 April 2015, pp.277-283 Creative Commons License Sustainable Development

Books & Book Chapters

INTERNATIONAL STUDIES IN THE FIELD OF THEOLOGY

in: İLAHİYAT ALANINDA ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR, M. Said Uzundağ &,üyesi yılmaz arı, Editor, Serüven Yayınevi, Ankara, pp.1-141, 2023 Creative Commons License

The problem of change in the institution of religion

in: LOOKING AT SOCIAL INSTITUTIONS FROM SOCIOLOGY - Past, Present and Tomorrow, Hasan yeniçırak & mehmet tayanç, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.1-194, 2022

DİN KURUMU: TANIMI, KAYNAĞI VE DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE TARTIŞMALAR

in: Güncel Psikoloji ve Sosyoloji Araştırmaları II, cahit aslan,İsmail SANBERK, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.1-113, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

Toplumun Kolektif Yaratımı Olarak Kurumlar

in: Toplumsal Kurumlara Sosyolojiden Bakmak, Hasan Yeniçırak,Mehmet Tayanç, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.1-20, 2022

Toplumun Kolektif Yaratımı Olarak Kurumlar

in: Toplumsal Kurumlara Sosyolojiden Bakmak, Hasan Yeniçırak,Mehmet Tayanç, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.1-20, 2022

Metrics

Publication

17

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

8

H-Index (Scopus)

2

Citation (Scholar)

55

H-Index (Scholar)

3

Citiation (TrDizin)

58

H-Index (TrDizin)

1

Open Access

11
UN Sustainable Development Goals