KUR'ÂN-I KERİM'DE ŞEHADET KAVRAMI


Creative Commons License

Halil H.

EMİN YAYINLARI, Bursa, 2018

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2018
  • Publisher: EMİN YAYINLARI
  • City: Bursa
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

İslam kültürünün çeşitli disiplinlerden almış olduğu bazı kavramları Kur’ân’ın kavramlarıyla ilişkilendirerek onlara mana vermek Kur’ân’ı kendi özünden uzaklaştırmak ve mesajını tahrif etmek olacaktır. Bu yüzden Kur’ân’a içinde olmayan unsurları ekleyip çıkarmada çok dikkatli olunmalıdır. İlahi mesaja uygun olmayan manalar toplumların ihyası ve süruru yerine dumûru ve helâkine neden olacağı apaçık bir vakıadır. Diğer taraftan güncel problemlere, anlık gelişmelere, siyasal meselelere, ideolojik hareketlere, kültürel yargılara vb. göre geliştirilecek her türlü Kur’ânı anlama, anlamlandırma ve yorumlama çabası; onu doğduğu menbasından adım adım uzaklaştırma, nüzul dönemindeki manalarını tahrif etme, ayetlerinin arkasındaki olayları gözden kaçırma anlamına gelecek; bu minvalde bakıldığında önümüzde saf Kur’ân ve onun belirli olaylar için indirilmiş ayetleri değil, yaşadığımız asırda onunla ilgili yazılmış-çizilmiş ve belli bir siyasi- dini ideolojiye ya da bilimsel bir teoriye hizmet eden bir kitap buluruz, ki buna Allah’ın vahyettiği “Kutsal Kitapt”an daha çok insanların, her asırda diledikleri yere çekebildikleri, istedikleri gibi manalandırabildikleri ve çıkarımlarda bulundukları “vahyi kutsal ama algılanış ve uygulanışı beşeri” bir kitap demek zorunda kalırız. Buna göre artık Kur’ân’ı indiği ilk muhataplarının zihniyetiyle anlama ve anlamlandırma gereği tebarüz etmiş olur.