Academic and Administrative Experience

Managerial Experience

 • 2019 - Continues Deputy Head of Department

  Bursa Uludağ University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

Courses

 • Postgraduate Türkçeden Arapçaya Yazılı Tercüme Teknikleri

 • Postgraduate 1940’tan Günümüze Çağdaş Arap Nesri Örnekleri

 • Undergraduate ARAP DİLİ VE EDEBİYATI IV

 • Undergraduate ARAP DİLİ VE EDEBİYATI VI

 • Doctorate Modern Arap Şiiri

 • Postgraduate 1940’a Kadar Çağdaş Arap Nesri Örnekleri

 • Doctorate Belagat Tarihi XII. Yüzyıldan Günümüze Kadar

 • Undergraduate Arap Dili ve Edebiyatı V

 • Undergraduate Arap Dili Edebiyatı III

 • Doctorate Belagat Tarihi Başlangıçtan XII. Yüzyıla Kadar

 • Undergraduate ARAP DİLİ VE EDEBİYATI II

 • Doctorate Osmanlı Dönemi Arap Grameri Çalışmaları

 • Undergraduate Beyan II

 • Undergraduate Beyan I

 • Doctorate Osmanlı Dönemi Arap Edebiyatı Çalışmaları

 • Postgraduate Arapçadan Türkçeye Yazılı Tercüme Teknikleri

 • Undergraduate al-Maani I

 • Undergraduate al-Maani II