Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2007 - 2011 Research Assistant

  Bursa Uludağ University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

 • 1998 - 2007 Research Assistant

  Bursa Uludağ University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Bölümü

Managerial Experience

 • 2023 - Continues Assistant Coordinator

  Bursa Uludağ University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

 • 2016 - 2019 Vice Dean

  Bursa Uludağ University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

Courses

 • Undergraduate Su Getirme ve Kanalizasyon

 • Postgraduate Atıksu Mühendisliği

 • Undergraduate Atıksu Toplama Sistemlerinin Tasarımı

 • Postgraduate Temiz Üretim Teknikleri

 • Undergraduate Çevreyle Uyumlu Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sustainable Development

 • Postgraduate Endüstriyel Atıksularda Geri Kazanım ve Tekrar Kullanım Teknikleri

 • Undergraduate Atıksuların Geri Kullanım Teknikleri

 • Undergraduate Çevre Mühendisliğine Giriş