Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2016 - Continues Associate Professor

  Bursa Uludağ University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

 • 2014 - 2016 Associate Professor

  Artvin Coruh University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Hıstory

 • 2010 - 2014 Assistant Professor

  Artvin Coruh University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Hıstory

 • 2009 - 2010 Research Assistant

  Artvin Coruh University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Hıstory

Managerial Experience

 • 2015 - 2016 Head of Department

  Artvin Coruh University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

 • 2010 - 2016 Vice Dean

  Artvin Coruh University, Fen-Edebiyat Fakültesi

 • 2010 - 2016 Head of Department

  Artvin Coruh University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Courses

 • Undergraduate TÜRK EĞİTİM TARİHİ

 • Undergraduate ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II

 • Undergraduate TÜRKİYE’xxDE ÇAĞDAŞLAŞMA

 • Undergraduate UYGARLIK TARİHİ

 • Postgraduate II. MEŞRUTİYET’TEN CUMHURİYETE EĞİTİM REFORMLARI

 • Doctorate İLKÖĞRETİMİN TARİHİ TEMELLERİ

 • Undergraduate OSMANLICA

 • Undergraduate BURSA TARİHİ