Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ORTAOKUL DÜZEYINDEKI ÖĞRENCILERIN BILGISAYARCA DÜŞÜNME BECERI DÜZEYLERININ İNCELENMESI

15. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 7 - 09 September 2022, pp.265-266

An Examination of Opinions of Teacher Candidates on a Course Enriched Through Gamification

The International Conference on Educational Technology and Online Learning (ICETOL), Burhaniye Ören, Turkey, 23 - 25 June 2022, pp.14

“Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeyleri İle Metaverse Hakkında Bilgi Düzeyleri Arasındaki İlişki”

The International Conference of Educational Technology and Online Learning, Balıkesir, Turkey, 23 - 25 June 2022, pp.214

Evaluation of the Usability of Uludağ University Institution, Education and Research Activities Governance System (UKEY)

4 th International Congress on Multidisciplinary Social Sciences, Ankara, Turkey, 10 - 12 May 2022, pp.6

2008-2022 YILLARI ARASINDA EĞİTİMİN FARKLI ALANLARINDA YAPILAN ARAŞTIRMALARIN EVRİLDİĞİ YÖNLER

4th INTERNATIONAL APRIL 23 SCIENTIFIC STUDIES CONGRESS, Gaziantep, Turkey, 23 April 2022, pp.85-86

Ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin Youtube kullanma nedenlerinin incelenmesi

6th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, Edirne, Turkey, 12 - 14 September 2018, vol.1, pp.424-431

BÖTE öğretmen adaylarının internet bağımlılığı algıları

6th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, Edirne, Turkey, 12 - 14 September 2018, vol.1, pp.74-78

Robotic Education Given To Primary School Students Into Atitude, Imaginary And Multi-Dimensional Thinking Developments

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.28-34

Oyunlastirilan Egitimde Bilisim Teknolojileri Dersinin BOTE Ogrencileri Perspektifinden Degerlendirilmesi

IV. International Instructional TechnologiesTeacher Education Symposium, Elazığ, Turkey, 6 - 08 October 2016

Eğitimde Bilişim Teknolojileri Dersinin Oyunlaştırılmasının Akademik Başarıya Etkisi Uludağ ÜniversitesiÖrneği

IV. International Instructional TechnologiesTeacher Education Symposium, Elazığ, Turkey, 6 - 08 October 2016

Öğretmenlerin Eğitsel Yazılımlara İlişkin Göru şlerinin Çok Yönlu Olarak Değerlendirilmesi

10 Internat onal Computer Instruct onal Technolog es Sympos um, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016

Wonder Their Opinions Students Eagerly Justify Why They Need Tablet Computers

3rd International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015

Usability Level of A Web Site

4th International Conference on New Horizons in Education, ROMA, Italy, 25 - 27 June 2013, vol.106, pp.3246-3252

Adobe Captivate programı ile uygulamalı ve etkileşimli uzaktan eğitim materyali tasarımı Çalıştayı

7th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS2013), Erzurum, Turkey, 6 - 08 June 2013

Could Websites of Public Institutions Pass The Krug s Trunk Test

Applied Education Congress, Ankara, Turkey, 13 - 15 September 2012, vol.1, pp.237-238

How does a CALL Software Impact Student Learning The DynEd Case in Turkey

ED-MEDIA 2011 - World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, Lizbon, Portugal, 27 June - 01 July 2011

Usability of Website of a High School

International Conference on New Trends in Education and Their Implications 2010, Antalya, Turkey, 11 - 13 October 2010, pp.1007-1012

How Usable Do The Web Sıtes Of Unıversıtıes In Turkey

6th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Gaziantep, Turkey, 4 - 06 October 2012, pp.1-2

The effect of student opinions about course content on student engagement and achievement in computer literacy courses

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.2264-2268 Sustainable Development identifier identifier

Conducting preliminary steps to usability testing: investigating the website of Uludag University

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.890-894 identifier identifier

Do 4th to 8th grade students ready to use CALL software Dyned in ESL classes

IETC2009 - 9th International Educational Technologies Conference, Ankara, Turkey, 6 - 08 May 2009

The Effects of an On Line Learning Material on Students Misconceptions and Attitudes Towards Science

The International Conference on Educational Sciences, ICES’08, Gazi Magos, Cyprus (Kktc), 23 - 25 June 2008, pp.1839-1844

A Web Based Learning in Science Education Students Attitudes and Perceptions

XIII. IOSTE Symposium: The Use of Science and Technology Education for Peace and Sustainable Development., Kuşadası - Aydın, Turkey, 21 - 26 September 2008, pp.28-34

Secondary school students attitudes towards computer A case in Turkey

ICES08-International Conference on Educational Sciences, Gazi Magosa, Cyprus (Kktc), 23 - 25 June 2008, pp.2003-2006

How does prior knowledge affect student engagement in undergraduate level computer literacy classes

8th International Educational Technologies Conference (IETC2008), Eskişehir, Turkey, 6 - 09 May 2008, pp.964-968 Sustainable Development

Factors affecting student achievement in undergraduate level introductory information technology courses

ICES'08 - The International Conference on Educational Sciences, Famagusta, Cyprus (Kktc), 23 - 25 June 2008

Bilgisayar Benzetişimli Deneylerin Lise Öğrencilerinin Yerdeğiştirme ve Hız Kavramlarını Anlamadaki Etkisi

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 18 October 2002, pp.1424-1429

Bilgisayar simulasyonlu deneylerin lise öğrencilerinin yerdeğiştirme ve hız kavramlarını anlamadaki etkisi

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 2, Ankara, Turkey, 16 - 18 September 2002, pp.1424-1429

Books & Book Chapters

Öğretim Teknolojileri Çalişmalarinda Kullanilabilirlik Değerlendirmeleri

in: Eğitim ve Bilim 2022, Doç. Dr. Songül KARABATAK, Editor, Efe Akademik Yayıncılık, İstanbul, pp.37-59, 2022

Geçmişten Günümüze Uzaktan Eğitim

in: Eğitim ve Bilim 2022, Doç. Dr. Songül KARABATAK, Editor, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, pp.7-22, 2022

Eğitimin Farklı Disiplinlerinde Yapılan Araştırmaların Analizi: 2008-2022

in: Eğitim Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar XI, Prof. Dr. Suat Ünal, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.205-220, 2022

Takım Çalışması/ İşbirliği

in: KURAMDAN UYGULAMAYA 21. YÜZYIL BECERİLERİ VE ÖĞRETİMİ, ORMANCI, Ümmühan; Çepni, Salih, Editor, nobel, Ankara, pp.503-527, 2022

Analysis Of Research On 21st Century Skills: 2015-2022

in: Education & Science 2022, Ph. D. Muslim ALANOGLU, Editor, Efe Academy, İstanbul, pp.7-26, 2022

What Higer Education Students Think About Online Learning In The New Normal Period Of The Covid-19 Pandemic?

in: Education & Science 2022, Ph. D. Muslim ALANOGLU, Editor, EfeAcademy, İstanbul, pp.70-85, 2022

Human Computer Interaction and Usability

in: The Science and Education at the Beginning of the 21th Centtury in Turkey, A. Drujinin, Z. Kostova, L. Sharuho, E. Atasoy, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, pp.883-897, 2013

Tasarım ve Geliştirme Araştırmaları

in: Öğretim Teknolojilerinin Temelleri Teoriler Araştırmalar Eğilimler, Çağıltay Kürşat, Göktaş Yüksel, Editor, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, pp.327-340, 2013

Kelime İşlemci (MS Office Word 2010)

in: Bilgisayar Kullanımı ve Teknolojileri, Şentürk Aysan, Editor, Ekin Kitapevi, Bursa, pp.143-242, 2011

Metrics

Publication

70

Citation (WoS)

50

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

75

H-Index (Scopus)

3

Project

6

Thesis Advisory

6

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals