Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

How the COVID-19 outbreak affected patients with diabetes mellitus?

INTERNATIONAL JOURNAL OF DIABETES IN DEVELOPING COUNTRIES, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier identifier

Control of Refractory Hypercalcemia with Denosumab in a Case of Metastatic Parathyroid Carcinoma

JCPSP-JOURNAL OF THE COLLEGE OF PHYSICIANS AND SURGEONS PAKISTAN, vol.30, no.7, pp.757-759, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier identifier

Evaluation of upper gastrointestinal system in acromegaly

ANNALES D ENDOCRINOLOGIE, vol.80, no.4, pp.196-201, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Is Parenteral Levothyroxine Therapy Safe in Intractable Hypothyroidism?

JOURNAL OF THE NATIONAL MEDICAL ASSOCIATION, vol.110, no.3, pp.245-249, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier identifier

Rapid Preparation of Hyperthyroid Patients for Thyroidectomy

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.31, no.4, pp.890-895, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Puberty, stress, and sudden death

LANCET, vol.376, no.9751, pp.1512, 2010 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

The effect of metformin treatment on VEGF and PAI-1 Levels in obese type 2 diabetic patients

DIABETES RESEARCH AND CLINICAL PRACTICE, vol.81, no.1, pp.56-60, 2008 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Demographic and Clinical Features of Medullary Thyroid Carcinoma

TURKISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, vol.24, no.4, pp.253-260, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

An Unusual Case of Ectopic Prolactinoma in the Clivus

TURKISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, vol.23, no.3, pp.191-194, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Nadir Bir Olgu: Renal Hücreli Karsinom ile Cushing Hastalığı Birlikteliği

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.44, pp.209-212, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Adrenocortical carcinoma: Single center experience

TURKISH JOURNAL OF UROLOGY, vol.40, no.4, pp.462-469, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Paratiroid adenomu tanısında ki67 ve p53 ekspresyonunun rolü

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.42, pp.83-87, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Clinical Management of Insulinomas A Single Institution s Experience

TURKISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, vol.18, no.3, pp.79-83, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Curative Result with Primary Medical Therapy in an Elderly Acromegaly Patient

Medicine Science International Medical Journal, vol.3, no.4, pp.1697, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Hipopituitarizmin Nadir Bir Nedeni: Hipofiz Tüberkülozu

TURKISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, vol.16, pp.26-28, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

İnsülin kullanan tip 2 diabetes mellituslu hastalarda diyabet eğitimi ve metabolik kontrol

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.32, no.2, pp.43-47, 2006 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mediastinal paratiroid adenomu

42. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 19 - 23 May 2021

Foliküler tiroid karsinomunun bilateral orbita metastazı.

42. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 19 - 23 May 2021

Ektopik ACTH salgılayan bronşial karsinoid tümör.

42. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 19 - 23 May 2021

Torakotomi Sonrasında Galaktore: Vaka Sunumu

16. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi, Turkey, 5 - 08 March 2020

Osteopoikilozis: olgu sunumu

ENDOKURS 4 Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Samsun, Turkey, 4 - 06 October 2019, pp.75

Anaplastik tiroid karsinomunu taklit eden büyük diffüz B hücreli lenfoma: olgu sunumu

15. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 4. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, Turkey, 2 - 04 March 2019, pp.350-351

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi endokrinoloji kliniğinde takipli lipit aferezi tedavisi alan hastalarının değerlendirilmesi.

15. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 4. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, Bursa, Turkey, 2 - 04 March 2019, pp.224-225

Kliniğimizde osteogenesis imperfekta tanısı ile takipli hastalar: olgu sunumları

15. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 4. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, Bursa, Turkey, 2 - 04 March 2019, pp.354-355

Papiller tiroid karsinomlarının tedavi ve izlemi: tek merkez retrospektif çalışma.

15. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 4. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, Bursa, Turkey, 2 - 04 March 2019, pp.237-238

Metastatik meme kanserinde adrenal yetmezlik: olgu sunumu

15. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 4. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, Bursa, Turkey, 2 - 04 March 2019, pp.352-353 Sustainable Development

Atipik paratiroid adenomu: 2 olgu sunumu

15. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 4. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, Bursa, Turkey, 2 - 04 March 2019, pp.346-347

Case presentation: Double non-functioning pituitary adenomas.

20th European Congress of Endocrinology. Barcelona, Spain., 19 - 22 May 2018

Adrenocortical carcinoma single center experience

18th European Congress of Endocrinology, Munich, Germany, 28 - 31 May 2016, vol.41

Thyroid medullary and papillary carcinoma a rare combination

18th European Congress of Endocrinology, Munich, Germany, 28 - 31 May 2016, vol.41

An uncommon reason of osteoporosis spondyloepiphyseal dysplasia congenita

18th European Congress of Endocrinology, Munich, Germany, 28 - 31 May 2016, vol.41

MEN-1 hastalarının retrospektif olarak değerlendirilmesi

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 11 - 15 May 2016

Mediasten yerleşimli ektopik tiroid

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 11 - 15 May 2016

Multipl Endokrin Neoplazi Tip 1 Vakası

12. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 6 - 09 March 2016

Subklinik hipertiroidide nadir görülen tablo tirotoksik periyodik paralizi

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 May 2015, pp.83

Nadir bir sendrom Von Hippel Lindau olgu sunumu

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 May 2015, pp.273

Adrenokortikal karsinomlu hastada mitotan tedavisinin etkinliği

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 May 2015, pp.229

Posttransplant hiperkalsemili böbrek nakli hastalarında sinakalset tedavisinin etkinliği

4. Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı, Turkey, 8 - 12 April 2015

KRANİAL METASTAZ İLE PREZANTE OLAN AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ

11. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 8 - 11 March 2015, pp.4 Sustainable Development

AİLESEL HİPERKOLESTEROLEMİLİ HASTADA AFEREZ TEDAVİSİ OLGU SUNUMU

11. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 8 - 11 March 2015, pp.68

DİYABETES İNSİPİDUSUN NADİR NEDENİ LENFOSİTİK HİPOFİZİT

11. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 8 - 11 March 2015, pp.46 Sustainable Development

Success rate of surgery ın patients with macroprolactinoma

13th European Congress of Endocrinology, Rotterdam, The Netherlands, 30 April - 04 May 2011

Paget hastalarındaki tedavi sonuçlarımız

7.Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, Turkey, 10 - 13 March 2011

Gebelik ve şiddetli hipertrigliseridemi ile takip edilen iki olgu

32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 13 - 17 October 2010

Benign symmetric lipomatosis (Madelung’xxs disease): a case report

12th European Congress of Endocrinology, Prague, Czech Republic, 24 - 28 April 2010

Books & Book Chapters

Tiroid Fırtınası

in: Tiroid Hastalıkları Kitabı, Şevki Çetinkalp, Ahmet Gökhan Özgen, Editor, Bilmedya, pp.623-630, 2019

Somatotrof adenomlar

in: Hipofiz Hastalıkları, Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu, Sema Yarman ve TEMD Hipofiz Çalışma Grubu, Editor, BAYT, Ankara, pp.29-36, 2019

Primer hiperaldosteronizm

in: Geçmişten geleceğe endokrinoloji, Şazi İmamoğlu, Canan Ersoy, Editor, Byte Yayıncılık, pp.223-228, 2019

Cushing Sendromu

in: Geçmişten Geleceğe Endokrinoloji, Şazi İmamoğlu, Canan Özyardımcı Ersoy, Editor, Bayt, Ankara, pp.209-222, 2019

Primer adrtenokortikal yetmezlik

in: Geçemişten Geleceğe Endokrinoloji, Şazi İmamoğlu, Canan Ersoy, Editor, Byte, pp.235-242, 2019