iyot refrakter metastatik diferansiye tiroid karsinomlarında sorafenib tedavisinin etkinliği ve güvenliği tek merkez deneyimi


ŞİŞMAN P., SÜVERAN M. M., ŞAHİN A. B., ÖZ GÜL Ö., CANDER S., ERTÜRK E., ...More

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2016 (Peer-Reviewed Journal)