Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MASTOSİTOZ TANILI HASTALARIMIZIN UZUN DÖNEM İZLEMİ: ÜÇÜNCÜ BASAMAK DENEYİMİ

16. Uluslararası Katılımlı Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, Cyprus (Kktc), 20 October 2022

Eozinofilik Özofajit Tanılı Olguların Değerlendirilmesi

15. Uluslararası Katılımlı ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM KONGRESİ, Turkey, 30 October 2021

Birinci Basamakta Disfajiyle Başvuran Eozinofilik Özefajit-Akalazya Olgusu

19th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Turkey, 17 September 2020, pp.173-174

İnatçı Stridor

16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Turkey, 8 - 11 March 2020

STRİDORUN NADİR NEDENİ, KONJENİTAL SUBGLOTTİK HEMANJİOM

2. Uluslararası katılımlı Genç Pediatrik Alerjistler ile Alerjide Yenilikler Sempozyumu, 13 - 14 September 2019

TEKRARLAYAN HIŞILTI NEDENİ, SUBGLOTTİK STENOZ

2. Uluslararası katılımlı Genç Pediatrik Alerjistler ile Alerjide Yenilikler Sempozyumu, 13 - 14 September 2019

Çocukluk Çağı Kronik Ürtikerinde Omalizumab Kullanımı Gerçek Hayat Verileri

2. Uluslararası katılımlı Genç Pediatrik Alerjistler ile Alerjide Yenilikler Sempozyumu, 13 - 14 September 2019

EBEVEYNLERİN ASTIM HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ

2. Uluslararası katılımlı Genç Alerjistler ile Alerjide Yenilikler Sempozyumu, 13 - 14 September 2019

Saç Boyasına Bağlı Gelişen Bir Komplikasyon Olarak Anjioödem

14. Uluslararası Katılımlı Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, 22 - 25 April 2019

Nadir Görülen Bir Büllöz Dermatoz: İncir Dermatiti

25. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Turkey, 17 - 21 November 2018

Ebeveynlerin astım hakkındaki bilgi düzeyleri

25. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Turkey, 17 - 21 November 2018

Atipik Hışıltının Nadir Bir Nedeni Trakeal Stenoz

25. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Turkey, 17 - 21 November 2018

İNFANTLARDA SOLUNUM SIKINTISININ NADIR BIR NEDENI DIAFRAGMA EVANTRASYONU

13. Uluslararası Katılımlı Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, 20 - 23 April 2018

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA ILAÇ AŞIRI DUYARLILIK REAKSIYONLARI

13. Uluslararası Katılımlı Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, 20 - 23 April 2018 Sustainable Development

ÇOCUKLUK ÇAĞI ANAFILAKSISINDE KLINIK BULGULAR VE TETIKLEYICI FAKTÖRLER

13. Uluslararası Katılımlı Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, 20 - 23 April 2018

ATOPIKLI DERMATITIN AĞIR BIR KOMPLIKASYONU EKZEMA HERPETIKUM

13. Uluslararası Katılımlı Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, 20 - 23 April 2018

AKUT EKZOJEN LIPOID PNÖMONI TANILI BIR OLGU SUNUMU

13. Uluslararası Katılımlı Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, 20 - 23 April 2018

Aspirin desensitizasyonu uygulanan iki olgu

24. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Turkey, 18 - 22 November 2017

Methotreksate duyarlılığı olan iki olguda başarılıdesensitizasyon

24. ULUSAL ALERJİ VE KLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 18 - 22 November 2017

Topikal netilmisin alerjisi bir olgu s

12. ULUSLARARASI KATILIMLI ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM KONGRESİ, 23 - 26 April 2017

Red ear sendromu iki olgu s

12. ULUSLARARASI KATILIMLI ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM KONGRESİ, 23 - 26 April 2017

Ürtikerya Multiforme iki olgu sunumu

12. ULUSLARARASI KATILIMLI ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM KONGRESİ, 23 April - 26 March 2017

Kistik fibrozis tanlı olguda ABPA

23. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Turkey, 8 - 12 October 2016

Atopik dermatit benzeri lezyonlarla başvuran psöriazisolgusu

23. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Turkey, 8 - 12 October 2016

Göz Kalemi Kullanımı Sonrası Gelişen Kontakt Dermatit

11. Ulusal Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, Turkey, 24 - 27 April 2016

Down Sendromu ve Kistik Fibrozis Birlikteliği

11. Ulusal Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, Turkey, 24 - 27 April 2016

Allerjik Bronkopulmoner Aspergillozis: Bir Olgu Sunumu

7. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi, Turkey, 30 March - 02 April 2016

KONJENİTAL İDİYOPATİK ŞİLOTORAKS İKİ OLGU SUNUMU

21. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Turkey, 25 - 29 October 2014

Konjenita idiyopatik şilotoraks iki olgu sunumu

21. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongres, Turkey, 25 - 29 September 2014

İzole ve Eşlik Eden Anomalilerle Birlikte İki Olgu Sunumu

8. Ulusal Çocuk Alerji, Astım ve Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi., Turkey, 24 - 27 April 2013

Atnalı Akciğer Anomalisi ve Scimitar Sendromu

8. Ulusal Çocuk Alerji, Astım ve Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, Turkey, 24 - 27 April 2013

İzole Unilateral Akciğer Agenezisi Olgu Sunumu

9. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Turkey, 17 March 2013 - 20 November 2012

Lamotrigine Bağlı DRESS Sendromu Olgu Sunumu

9. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Turkey, 17 March 2013 - 20 November 2012

Konjenital İdiyopatik Şilotoraks Olgu Sunumu

7. Ulusal Çocuk Astım, Alerji ve Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi., Turkey, 3 - 05 May 2012

Atopik çocuklarda mantar alerjenlerine duyarlılık saptanan olguların özellikleri

7. Ulusal Çocuk Astım, Alerji ve Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi., Turkey, 3 - 05 May 2012

Bursa ili 7 15 yaş grubu okul çocuklarında astım ve obesite arasındaki ilişkinin araştırılması

7. Ulusal Çocuk Astım, Alerji ve Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi., Turkey, 3 - 05 May 2012

Spontan Pnömomediastinum Olgu Sunumu

8. Uludağ pediatri kış kongresi, Turkey, 18 - 21 March 2012

Atmospheric Pollen Content of Yalova Province of Turkey

29th Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, Londrina, Brazil, 5 - 09 June 2010

Antalya ilinin atmosferik polenleri

XVII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 November 2009

Books & Book Chapters

Genel ve Lokal Anestezikler

in: ÇOCUKLARDA İLAÇ ALERJİLERİ, Yazıcıoğlu Mehtap, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.53-61, 2021