Pulmoner Agenezi İle Eşlik Eden İpsilateral Radyal Ray Anomalisi ve Hemifasiyal Mikrozomi Birlikteliği Olgu Sunumu


ÇEKİÇ Ş. , CANITEZ Y. , POYRAZ EFE H., YAZICI Z. , ŞENKAYA SIĞNAK I. , SAPAN N.

8. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Turkey, 18 - 21 March 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey