Astım Tanılı Olguların Yaş Gruplarına Göre Astım Kontrol Testleri ile Değerlendirilmesi ve Kontrol DurumunuEtkileyen Faktörlerin İncelenmesi


Karakaya S., ÇEKİÇ Ş. , CANITEZ Y. , SAPAN N.

54. Türk Pediatri Kongresi, 6 - 09 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text