Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Anüler Elastotik Dev Hücreli Granüloma: Olgu Sunumu.

24. Prof. Dr. Lütfü Tat Sempozyumu 20-24 Kasım 2019- Ankara, Turkey, 20 - 24 November 2019

Konjenital Agmine Nevüslü Beş Yaşında Bir Olgu

XXIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 22 - 26 November 2017, vol.2017

Pyoderma Gangrenosum-5 yıllık Deneyimimiz.

XXIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 22 - 26 November 2017, vol.2017

Agresif seyirli geç dönem sifilizli bir olgu

26.Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 October 2016, vol.2016

Nadir bir olgu: Nevus Unius Lateris

26.Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 October 2016, vol.2016

Kronik Ürtikerde Omalizumab: 205 olgunun Retrospektif İncelenmesi

11. Çukurova Dermatoloji Günleri/Dermatolojide Tedavi-2., Adana, Turkey, 1 - 05 June 2016, vol.2016

A case of cutaneous Leishmaniasis mimicking lupus vulgaris

24th European Academy of Dermatology Venereology Congress, Copenhagen, Denmark, 7 - 11 October 2015, vol.2015

Is there any relationship between pemphigus vulgaris and human herpesvirus-8?

23rd EADV Congress “Building Bridges”, Amsterdam, Netherlands, 8 - 12 October 2014, vol.2014

Metastatic melanoma arising in a patient with neurofibromatosis type-I

23rd EADV Congress “Building Bridges”, Amsterdam, Netherlands, 8 - 12 October 2014, vol.2014

Microinvasive melanoma in a patient with palmoplantar psorıasis

23rd EADV Congress “Building Bridges”, Amsterdam, Netherlands, 8 - 12 October 2014, vol.2014, pp.0-1732

Is there any relationship between mycosis fungoides and human herpesvirus-8?

23rd EADV Congress “Building Bridges”, Amsterdam, Netherlands, 8 - 12 October 2014, vol.2014

P-fenilendiamin alerjisi: iki olgu vesilesiyle literatürün gözden geçirilmesi

5. Dermatoimmünoloji ve Allerji Derneği Güz Okulu, Muğla, Turkey, 17 - 21 September 2014, vol.2014

Paraneoplastik otoimmün Fenomen olarak vitiligo?

10. Çukurova Dermatoloji Günleri. Deri Hastalıkları ve Endokrin, Nevşehir, Turkey, 5 - 08 June 2014, vol.2014

Aplazia kutis ve mastositoz birlikteliği: olgu sunumu

6. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri, Cyprus (Kktc), 17 - 20 April 2014, vol.2014

Adalimumab ile tetiklenen ürtiker olgusu

XXI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 - 17 November 2013, vol.2013

AML prekürsorü olarak pruritus jeneralize: bir olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

XXI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 November 2013 - 17 November 2017, vol.2013

Kronik Ürtikerde Omalizumab Tedavisi: 4 Olgu Sunumu

XXI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 - 17 November 2013, vol.2013

Generalized atypical granuloma annulare associated with prostate carsinoma: is it preneoplastic manifestation?

22nd EADV Congress Dermatovenereology in a Changing World, İstanbul, Turkey, 2 - 06 October 2013, vol.2013

Granuloma annulare in children a review of 37 cases

22nd EADV Congress Dermatovenereology in a Changing World, İstanbul, Turkey, 2 - 06 October 2013, vol.2013

Treatment of Lichen planopilaris: Methotrexate or Cyclosporine A therapy?

22nd EADV Congress Dermatovenereology in a Changing World, İstanbul, Turkey, 2 - 06 October 2013, vol.2013

Juvenile Xanthogranuloma: A report of 8 children cases and review of the literature

22nd EADV Congress Dermatovenereology in a Changing World, İstanbul, Turkey, 02 October 2013 - 06 October 2016, vol.2013

Lichenoid dermatitis: A preneoplastic phenomenon?

22nd EADV Congress Dermatovenereology in a Changing World, İstanbul, Turkey, 2 - 06 October 2013, vol.2013

Büllöz Pemfigoid olgularının Retrospektif olarak değerlendirilmesi

Otoimmün Büllöz Hastalıklar-Güz toplantıları., Trabzon, Turkey, 12 - 15 September 2013, vol.2013

Dermatitis Herpetiformis tedavisi

9. Çukurova Dermatoloji Günleri.Dermatolojide tedavi, Adana, Turkey, 23 - 27 May 2012, vol.2012

Erythema dyschromicum perstans: A report of 17 cases

20th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, Lisbon, Portugal, 20 - 24 October 2011, vol.2011

Mikozis fungoides tanılı olgularda sitokin gen polimorfizmi

XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 October 2010, vol.2010

A case of Brooke Spiegler syndrome

19th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, Gothenburg, Sweden, 1 - 04 July 2010, vol.2010

Kaposi Sarkomu: 10 yıllık deneyimimiz.

Dermatoonkoloji Gündemi. 26-30 Mayıs 2010, İzmir, Turkey, 26 - 30 May 2010, vol.2010

Clinical experience with systemic cyclosporin-A treatment in severe childhood psoriasis

11th World Congress of Pediatric Dermatology, Bangkok, Thailand, 17 - 19 November 2009, vol.2009

Bir papillon Lefevre sendromu olgusu: Asitretine yanıt

XVI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, Turkey, 31 August - 04 September 2008

Books & Book Chapters

Dermatolojide adalimumab.

in: Türkiye Klinikleri Dermatoloji - Özel Konular Dermatolojide Biyolojik Tedaviler., Karadağ AS, Editor, Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, Ankara, pp.39-46, 2021

Metrics

Publication

241

Citation (WoS)

354

H-Index (WoS)

11

Citation (Scopus)

406

H-Index (Scopus)

9

Intellectual Property

2

Thesis Advisory

11

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals