Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Torakoskopik Mediastinal Kitle Eksizyonu

37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Ve Strategies & Trends In European Pediatric Surgery (STEPS) Meeting, Ankara, Turkey, 15 - 19 October 2019

Modifiye Nuss Prosedürü

37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Ve Strategies & Trends In European Pediatric Surgery (STEPS) Meeting,, Ankara, Turkey, 15 - 19 October 2019

Vats İle Spontan Pnömotoraks Tedavisi

36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Ve 3. Uluslararasi Pediatrik Endoskopik Cerrahi Grubu - Ortadoğu Bölümü Kongresi, İzmir 2018(Video sunum), İzmir, Turkey, 24 - 27 October 2018

Çocuklarda Trakeobronşial Sistemin Nadir Bir Tümörü: Mukoepidermoid Karsiom.

36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Ve 3. Uluslararasi Pediatrik Endoskopik Cerrahi Grubu - Ortadoğu Bölümü Kongresi, İzmir 2018, İzmir, Turkey, 24 - 28 October 2018

Hipertiroidinin Nadir Bir Nedeni: Tiroid Papiller Karsinomu

14.uludağ pediatri kış kongresi.  11-14 Mart 2018 (Tartışmalı poster), Turkey, 11 - 14 March 2018

Büllöz Akciğer Hastalığında Tedavi Yönetimi

35. Çocuk Cerrahisi Kongresi, 25-28 Ekim 2017, Edirne, Edirne, Turkey, 25 - 28 October 2017

Akciğer Kist Hidatiği Tedavisinde Cerrahi Yönetim..10 Yıllık Deneyimimiz.

35. Çocuk Cerrahisi Kongresi, 25-28 Ekim 2017, Edirne, Edirne, Turkey, 25 - 28 October 2017

KOMPLET CANTRELL SENDROMU:OLGU SUNUMU

ULUSAL NEONATOLOJİ KONGRESİ UNEKO-25, Antalya, Turkey, 12 - 16 April 2017

Çocuk Cerrahisinde Diyot Lazer Kullanımı.

34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 26-30 Ekim 2016 Girne, KKTC, Girne, Cyprus (Kktc), 26 - 30 October 2016

Ekstra Kardiyak Rabdomyom Ve Kardiyak Fibromlu Nadir Bir Olgu Sunumu

34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 26-30 Ekim 2016 Girne, KKTC ( Video Sunumu), Girne, Cyprus (Kktc), 26 - 30 October 2016

Çocuklarda Pektus Ekskavatum Düzeltilmesinde 10 Yıllık Nuss Prosedürü Deneyimlerimiz

34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 26-30 Ekim 2016 Girne, KKTC, Girne, Cyprus (Kktc), 26 - 30 October 2016

Femoral Venden Köken Alan Ekstravasküler Lipoblastom.

33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya Ekim 2015, Antalya, Turkey, 28 - 31 October 2015

Çocuklarda Hemanjiom Tedavisinde 1470 nm-Diyot Lazer Kullanımı.

31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, 2013, Eskişehir, Turkey, 30 October - 02 November 2013

İzole ve Eşlik Eden Anomalilerle Birlikte İki Olgu Sunumu

8. Ulusal Çocuk Alerji, Astım ve Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi., Turkey, 24 - 27 April 2013

Konjenital Diafragma Hastalıklarında Minimal İnvaziv Cerrahi.

30.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, 2012, Ankara, Turkey, 17 - 20 October 2012

Bilateral Morgagni Hernisi ve Sol Bochdalek Hernisi Birlikteliği: Olgu sunumu.

30.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, 2012, Ankara, Turkey, 17 - 20 October 2012

Minimally İnvasive Repair Of Congenital Diaphragmatic Pathologies

European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons “ ESPES ‘’ 2nd Annual Scientific Meeting, Naples, Italy, 2012, Naples, Italy, 12 - 19 September 2012

Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonları

29. Ulusal Çocuk Cerrahisi ,Mısır Çocuk Cerrahisi Derneği ve 2. Pediatrik Üroloji Ortak Kongresi, İstanbul, 2011, Turkey, 16 - 29 May 2011

Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonları

29. Ulusal Çocuk Cerrahisi ,Mısır Çocuk Cerrahisi Derneği ve 2. Pediatrik Üroloji Ortak Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 - 29 May 2011

Non-operative drainage of mediastinal abscess as a complication of esophageal dilatation

2nd World Conferance on the Prevention and Treatment of Caustic Esophageal burns in children, Cairo, Egypt, 13 - 15 April 1999, pp.1-2

Congenital lumbar hernia associated with multiple anomalies

Czech Congress of Pediatric Surgery with International Participation, Praha, Czech Republic, 28 - 30 May 1998, pp.1-2

Congenital lumbar hernia associated with multiple anomalies

Czech Congress of Pediatric Surgery with International Participation,, Kobenhavn, Denmark, 13 - 15 May 1998, pp.1-2

Traumatic asphyxia syndrome in children

Czech Congress of Pediatric Surgery with International Participation, Praha, Czech Republic, 28 - 30 May 1998, pp.1-2

Removal of pins by magnetic extractor

Fourth Regional Congress of Pediatric Societies of Turkish Speaking Countries with International Participation, Baku, Azerbaijan, 21 - 25 September 1997, pp.2-3

Open surgical removal of tracheobronchial foreign bodies

Fourth Regional Congress of Pediatric Societies of Turkish Speaking Countries with International Participation, Baku, Azerbaijan, 21 - 25 September 1997, pp.2-3

Hepatobiliary trauma in children

Hepatobiliary trauma in children, Bursa, Turkey, 6 - 09 May 1997, pp.153-156

Safra yollarının botiroid sarkomu

II.Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 11 October 1996, pp.1-2

Dev ileal duplikasyon kisti içeren omfalosel olgusu

Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı, Neonatoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 - 26 April 1996, pp.1-2

Künt travmaya bağlı duktus sistikus perforasyonu

XIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Denizli, Turkey, 26 - 30 September 1995, pp.1-2

Neonatal intraabdominal hemorajinin nadir bir sebebi: Konjenital hemanjio-endotelyoma

XXX. Türk Pediatri ve II. Ulusal Neonatoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 18 June 1993, pp.1-2

Rektal atrezi: Olgu sunumu

XII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Aydın, Turkey, 3 - 06 November 1992, pp.1-2

Uretral calculi in children.

7th International Congress of Pediatric Surgery, Hamburg, Germany, 20 - 25 September 1992, pp.1-2

Traumatic asphyxia syndrome in children

SCAPS, 22nd Congress, Kobenhavn, Denmark, 13 - 15 May 1988, pp.1-2

Metrics

Publication

131

Citation (WoS)

168

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

238

H-Index (Scopus)

7

Project

2

Thesis Advisory

1
UN Sustainable Development Goals