Sağ Akciğer Agenezisi İzole ve Eşlik Eden Anomalilerle Birlikte


CANITEZ Y., ÇEKİÇ Ş., GÜRPINAR A. N., SAPAN N.

GUNCEL PEDIATRI-JOURNAL OF CURRENT PEDIATRICS, vol.11, no.3, pp.134-137, 2013 (Scopus)