Publications & Works

Articles Published in Other Journals

THE FUNCTION OF MUSIC IN CHILDREN’S THEATER “VERBAL-NONVERBAL MUSIC USAGE”

E-journal of New World Sciences Academy, vol.14, no.4, pp.306-319, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÇOCUKLARIN HASTANE KORKULARINI YENMEDE SANATSAL ETKİNLİKLERİN ROLÜ

görünüm sanat tasarım ve sosyal bilimler dergisi /Journal of Art Desigm Social Sciences, vol.6, pp.24-31, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

SES EĞİTİMİ DERSLERİNDE UYGULAMALI VE TEORİK OLARAK SES FİZYOLOJİSİ ANLATILMASIN

The Journal of Turk-Islam World Social Studies, vol.21, no.21, pp.247-257, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

SES EĞİTİMİ DERSLERİNDE ALEXANDER TEKNİĞİNİN KULLANIMI

The Journal of Turk-Islam World Social Studies, vol.22, no.22, pp.25-35, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

SES EĞİTİMİ DERSLERİNDE GÖRSEL MATERYAL KULLANIMININ EĞİTİM SÜRECİNE ETKİSİ

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.32, pp.287, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

İLKÖĞRETİM 7. ve 8. SINIF MÜZİK DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ ŞARKI DAĞARCIĞININ ERGENLİK DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.32, pp.183-194, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Müzik Dinleyerek Yazmanın Yaratıcılığa Etkisi Olabilir Mi

Görünün Sanat Tasarım ve Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.2, pp.8-16, 2016 (Other Refereed National Journals)

The Music s Role in Socialization of The Romani in Turkey Music School Project Example

European Journal of Multidiscipliary Studies, vol.1, no.2, pp.286-290, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Discontinuity As a Concept That Affects Today s Art Practice

EUSER / European Journal of Social Sciences Education and Research, vol.2, no.1, pp.139-142, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Contemporary Methods Used in Voice Training

Mediterranean Journal of Educational Research, vol.14, pp.574-579, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim I. Kademe Öğrencilerinin Müzik Eğitimi İle İlgili Temel Kavram ve Kültürel Bilgi Düzeylerine İlişkin Bir Araştırma

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.25, no.2, pp.531-546, 2012 (Other Refereed National Journals)

Anatomik Yapıların Sesin Harmonik Yapısı veTını Değişiklikleri Üzerindeki Etkileri

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.123-134, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Şarkı Söyleme ve Konuşmada Sesin Şekillenmesi ve Artikülâsyonun Sağlanmasında Rezonans BölgesininRolü

I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, Buca/ İ ZMİR, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.396

Şarkı Söyleme Teknikleri Üzerine Bir Çalışma

Uluslararsı Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Balıkesir, Turkey, 26 - 28 October 2018, pp.241-248

Türkiye’deki Müzik Eğitimi ve Sanat Kurumlarının Günümüzdeki Durumuna Yönelik Azerbaycanlı Müzik Eğitimcilerinin ve Sanatçılarının Görüşleri

Bağımsızlığının 100.Yıldönümümde Uluslararası Azerbaycan-Türkiye Dil ve KÜltür İlişkileri Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 22 - 24 November 2018

Ses Eğitiminde Yaratıcı Drama ”Doğru Nefesi Kavratmaya Yönelik Bir Uygulama Örneği”

Güzel Sanatlar Eğitimi, Toplum Bilimler Etkileşimi Uluslarası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 May 2016 - 12 May 2017, vol.1, pp.99

Çağdaş ve Epik Tiyatroda Müziğin Rolü

I. Ulusal Müzik ve Sahne Sanatları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 2 - 03 May 2016, vol.1, pp.301-321

Bebeklik Döneminde Dinlenilen Şarkı ve Ninnilerin Çocukların Konuşma ve İletişim Becerilerine Etkisi

Müzikte Metodoloji ve Müzikle iletişim Uluslararsı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 11 - 12 May 2016, vol.1, pp.31-37

Türk Tiyatrsunun Göstermeci Oyunlarında Müziğin Rolü

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konsevatuvarı I. Ulusal Müzik ve Sahne Sanatları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 2 - 03 May 2016, pp.308-322

Sağlıklı Yaşam Etkili Konuşma ve Şarkı Söylemede Doğru Nefesi Kullanma ve Öğrenmeye Yönelik Uygulamalar

Uluslararası Sanat ve Sağlık Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 - 21 May 2015, vol.1, pp.251-267 Sustainable Development

The Content Assessment of Pre-School Education Program in Turkey towards Music Education

7th World Conference on Educational Sciences, Athens, Greece, 5 - 07 February 2015, vol.197, pp.2454-2458 Sustainable Development identifier

Voice training practices "Uludag University sample" in universities providing theatre training in Turkey

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.3417-3421 identifier

Contemporary Turkish composers - Turkish five

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.2630-2634 identifier

Books & Book Chapters

Ses Eğitiminde Rezonans ve Artikülasyon

in: Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı- Eğitim Bilimleri, Oğuz Kutlu, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.387-399, 2018