Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Proliferative Effects of PRP on Cattle Ovarian Culture

International Congress on Biological and Health Sciences, 26 February 2021, vol.1, pp.24-28

Sütçü İneklerde Ovsynch Protokolü Süresince Uygulanan Propilen Glikolün Fertilite Üzerine Etkisi

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VIII. Ulusal ve II. Uluslararası Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 13 October 2019

Sütçü ineklerde Cinsiyeti Belirlenmiş Sperma ile Yapılan Tohumlamalarda Gebelik Oranını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VIII. Ulusal II. Uluslararası Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 13 October 2019, pp.192-197

Sütçü ineklerde beta-karoten uygulamasının fertilite üzerine etkisi

1. Uluslararası 5. Ulusal Sürü sağlığı ve yönetimi kongresi, 14 - 17 October 2018

Holstein-Friesian Bir İnekte Az Rastlanılan Mola Hidatidiform Olgusu

VII. ULUSAL I. ULUSLARASI VETERİNER JİNEKOLOJİ KONGRESİ, Muğla, Turkey, 12 - 15 October 2017

Kuru Dönemdeki İneklerde Vücut Kondüsyon Skoru ile Retensiyo Sekundinarum Arasındaki İlişki

VII. ULUSAL I. ULUSLARASI VETERİNER JİNEKOLOJİ KONGRESİ, Muğla, Turkey, 12 - 15 October 2017

Sağmal ineklerde farklı doz ve zamanlarda uygulanan PGF fertilite üzerine etkisi

VI. NATIONAL I. INTERNATIONAL CONGRESSOF TURKISH SOCIETY OF VETERINARYGYNAECOLOGY, 12 - 15 October 2017, pp.252-253

Holtesin-Friesian Bir Düvede Meme Lobu Dokusunun Prolapsusu

VII. ULUSAL I. ULUSLARASI VETERİNER JİNEKOLOJİ KONGRESİ, Muğla, Turkey, 12 - 15 October 2017

Border Disease Virus ile Enfekte Bir Merinos Koyunda Uzamış Gebelik ve Hidrops Olgusu

3. Koyun Keçi Sağlığı ve Yönetimi Kongresi, Bursa, Turkey, 27 April - 29 July 2017

The 29th Congress of the world association for buiatrics

The 29th Congress of the world association for buiatrics, Dublin, Ireland, 3 - 08 July 2016

The effects of FSH in Ovsynch protocol on pregnancy rate in lactating dairy cows

16. Internatioanal Conferance on Production Diseases in Farm Animals, Netherlands, 20 - 23 June 2016, pp.171

The effect of FSH treatment in Ovsynch protocol on pregnancy rate in dairy cows

16th International Conference on Production Diseases in Farm Animals, Netherlands, 20 - 23 June 2016, pp.171

Yüksek Süt Verimli İneklerde Reprodüktif Yönetim

Sürü Sağlığı ve Yönetimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 25 - 28 May 2016

Reprodüktif Ultrasonografi

Sürü Sağlığı ve Yönetimi Sempozyumu, Turkey, 25 - 28 May 2016, vol.4, pp.163-171

Effect of dietary starch concentration in primiparous dairy cows in early lactation

ADSA®-ASAS Joint Annual Meeting, Indianapolis, United States Of America, 8 - 12 July 2013, vol.96, pp.451-452

Effects of reducing interval from GnRH to PGF(2 alpha) in Ovsynch protocol on pregnancy rate in cyclic lactating dairy cows

Joint Annual Meeting of the American-Dairy-Science-Association/Poultry-Science-Association/Asociacion-Mexicana-de-Produccion-Animal/Canadian-Society-of-Animal-Science/Western Section of the American-Society-of-Animal-Science, Colorado, United States Of America, 11 - 15 July 2010, vol.93, pp.219 identifier

Books & Book Chapters

DÜVELİK DÖNEMİ YÖNETİMİ VE SAĞLIĞI

in: SIĞIRLARDA SÜRÜ SAĞLIĞI VE YÖNETİMİ, HASAN BATMAZ, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTABEVLERİ LTD. ŞTİ., Bursa, pp.109-126, 2021

ERKEN LAKTASYON DÖNEMİNİN YÖNETİMİ VE SAĞLIĞI

in: SIĞIRLARDA SÜRÜ SAĞLIĞI VE YÖNETİMİ, HASAN BATMAZ, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTABEVLERİ LTD. ŞTİ., Bursa, pp.147-250, 2021

Fertilite Kontrol Programları

in: Çiftlik Hayvanlarında Doğum ve Jinekoloji, Ahmet Semacan, Mustafa Kaymaz, Murat Fındık, Ali Rişvanlı, Afşin Köker, Editor, medipress, pp.369-395, 2019

Kuru Dönem Yönetimive Sağlığı

in: Sığırlarda Sürü Sağlığı ve Yönetimi, Batmaz Hasan, Editor, Aktüel, pp.183-191, 2015

Fertilite Kontrol Programları

in: Çiftlik Hayvanlarında Doğum ve Jinekoloji, , Editor, Medipress, pp.421-452, 2015

DÜVELİK DÖNEMİ YÖNETİMİ VE SAĞLIĞI

in: SIĞIRLARDA SÜRÜ SAĞLIĞI VE YÖNETİMİ, HASAN BATMAZ, Editor, ALFA AKADEMİ LTD. ŞTİ., Bursa, pp.157-179, 2015

Düvelik Dönemi Yönetimi ve Sağlığı

in: Sığırlarda Sürü Sağlığı ve Yönetimi, Hasan Batmaz, Editor, Aktüel, pp.157-182, 2015

ERKEN LAKTASYON DÖNEMİNİN YÖNETİMİ VE SAĞLIĞI

in: SIĞIRLARDA SÜRÜ SAĞLIĞI VE YÖNETİMİ, HASAN BATMAZ, Editor, ALFA AKADEMİ LTD ŞTİ, Bursa, pp.193-331, 2015

Erken Laktasyon Döneminin Yönetimi ve Sağlığı

in: Sığırlarda Sürü Sağlığı ve Yönetimi, Hasan Batmaz, Editor, Alfa aktüel yayınevi, pp.193-333, 2015

Managing the dominant follicle in high producing dairy cows

in: Reproduction in Domestic Ruminants VII, M.C. Lucy, J.L. Pate, M.F. Smith, T.E.Spencer, Editor, Nottingham University Press, Chicago, pp.231-245, 2010