Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Philadelphia Benzeri ALL Alt Grubunun Tanımlanması

7. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu 13-14 Kasım 2020, Turkey, 13 November 2020

PREMATÜRELERİ BEKLEYEN TEHLİKE PORTAL VEN TROMBOZLARI

55.TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ, Cyprus (Kktc), 28 April - 02 May 2019, vol.54, pp.67

Konjenital Lösemi Tanısı Konulan Bir Olgu

ULUSAL NEONATOLOJİ KONGRESİ UNEKO 27, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2019

CENTRAL NERVOUS SYSTEM FUNGAL INFECTIONS IN CHILDREN WITH LEUKEMIA:RISK FACTORS AND OUTCOME: A MULTICENTRIC STUDY

50 TH SIOP, KYOTO, JAPON, PEDIATRIC BLOOD CANCERVolume: 65 Pages: S390-S390 Supplement: 2 Meeting Abstract: PO, 16 - 19 November 2018

Central Nervous System Fungal Infections in Children with Leukemia, Risk Factors and Outcome: A Multicentric Study

60th Annual Meeting of the American-Society-of-Hematology (ASH), California, United States Of America, 1 - 04 December 2018, vol.132 identifier

HEMOPHILIA A HASTALARINDA F8 GEN MUTASYON SPEKTRUMU: 21 YENİ MUTASYON TANIMLAMASI

15. International Hemophilia Congress of Turkey, Istanbul, Turkey, 14 - 17 April 2018, pp.94-95

Methotreksate duyarlılığı olan iki olguda başarılıdesensitizasyon

24. ULUSAL ALERJİ VE KLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 18 - 22 November 2017

tromboz sıklığı

13. Uludağ pediatri kış kongresi, Turkey, 12 - 15 March 2017

Çocukluk Çağı Lösemililerinde Klofarabin Deneyimlerimiz

9.Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Bursa, Turkey, 24 - 28 May 2013

Osteopetrorikets Olgu Sunumu

9. Uludağ Pediati Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 17 - 20 March 2013

Çocukluk Çağında Trombozitoz

9. Uludağ Pediati Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 17 - 20 March 2013

Metamizol Sodyum a Novalgin Bağlı Gelişen Pansitopeni

8. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 18 - 21 March 2012

Çocukluk Çağında Esansiyel Trombositoz Olgu Sunumu

8. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 18 - 21 March 2012

Konjenital Lösemi Olgu Sunumu

6. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 7 - 10 March 2010

High hyperdiploidic chromosomes in a child with acute lymphoblastic leukemia

6th European Cytogenetics Conference, İstanbul, Turkey, 7 - 10 July 2007, vol.15, pp.188-189 identifier

Books & Book Chapters

ALL tedavisi Sırasında BK-Virüs Sebebiyle Gelişen Hematüri

in: Çocuk Hematolojide Olgularla Akut Lösemiler, Namık Yaşar Özbek, Aaler Meral Güneş, Hale Ören, Hüsniye Neşe Yaralı, Editor, Galenos, pp.420-423, 2021

ALL tedavisi Sırasında BK-Virüs Sebebiyle Gelişen Hematüri

in: Çocuk Hematolojide olgularla Akut Lösemiler, Namık Yaşar Özbek, Aaler Meral Güneş, Hale Ören, Hüsniye Neşe Yaralı, Editor, Galenos, pp.420-423, 2021

İzlemde Ailesel Makrotrombositopeni Tanısı Alan İTP’xxli anne bebeği

in: Çocuk Hematoloji-Onkolojide Olgular, Tülin Tiraje Celkan, Meryem Albayrak, Editor, Galenos, İstanbul, pp.154-155, 2019

Mikroster anemi ve Jüvenil myelomonositik lösemi

in: Çocuk Hematoloji Onkolojide Olgular, Tiraje Celkan, Meryem Albatyak, Editor, Galenos, pp.244-245, 2019

Hiponatremi ve Sepsis: Yakınma, halsizlik, düşkünlük

in: Çocuk Hematoloji Onkolojide Olgular, Tiraje Celkan, Meryam Albayrak, Editor, Galenos, İstanbul, pp.383-386, 2019

Baş boyun muayenesi

in: çocuklarda öykü alma ve fizik muayene, ergün çil, Editor, nobel, pp.61-73, 2017

tam kan parametrelerinin yorumlanması

in: Çocuklarda öykü alma ve fizik muayene, ergün çil, Editor, nobel, pp.265-271, 2017

Metrics

Publication

156

Citation (WoS)

319

H-Index (WoS)

10

Citation (Scopus)

344

H-Index (Scopus)

11

Citation (Scholar)

8

H-Index (Scholar)

2

Citiation (TrDizin)

4

H-Index (TrDizin)

1

Intellectual Property

2

Thesis Advisory

7

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals