Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Köpek Meme Tümörlerinde Sistemik İnflamatuvar Yanıtın Rolü

VETEXPO-2022 Uluslararası Veteriner Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 May 2022

İneklerde Güç Doğum Sonrası Meloxicam Uygulaması ile Retentio Secundinarium Arasındaki İlişkinin Araştırılması.

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VIII. Ulusal ve II. Uluslararası Kongresi., Antalya, Turkey, 10 - 13 October 2019, vol.1, pp.215

Adana ilinde sütçü sığırlarda in vivo embriyo üretimi ve transferine yönelik çalışmalar.

1. Uluslararası Çiftlik Hayvanları Hekimliği Kongresi, Fethiye, Turkey, 14 - 17 April 2019

Ürovajina pneumovajina rektovajinal fistül ve üçüncü derece rektovajinal yırtık

4.Sürü Sağlığı Yönetimi ve Sempozyumu, Antalya, Turkey, 25 - 28 May 2016, pp.241-249

SEMEN AND REPRODUCTIVE PROFILES OF CLONED ANATOLIAN GREY CATTLE

41st Annual Conference of the IETS, Versailles, France, 10 - 13 January 2015, vol.27, pp.103

Kıvırcık ırkı koyunlarda sezon içi ve dışı dönemde süperovulasyon uygulamaları

VII. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 July 2013, vol.38, pp.480-484

Boz ırk klon düvelerin üreme kabiliyeti üzerine çalışmalar

VII. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, Kars, Turkey, 1 - 04 July 2013

Kıvırcık Irkı Koyunlarda Sezon İçi ve Sezon Dışı Süperovulasyon Uygulamaları

VII. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, Turkey, 1 - 04 July 2013

Boz Irk Klon Düvelerin Üreme Kabiliyeti Üzerine Çalışmalar

VII. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, Turkey, 1 - 04 July 2013

Boz İneklerde İki Farklı Süperovulasyon Uygulamasının Karşılaştırılması

6. ULUSAL REPRODÜKSİYON VE SUNİ TOHUMLAMA BİLİM KONGRESİ, Turkey, 18 - 22 May 2011

Bir köpekte farklı tipte multiple meme tümörü

3. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, Uluslararası Katılımlı. 6-9 Eylül 2006, Elazığ, Turkey, 6 - 09 September 2006

Bir kedide rastlanan lokal kistik endometrial hiperplaziye bağlı sekonder hydrometra olgusu

3. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, Uluslararası Katılımlı. 18-21 Mayıs 2006, Bursa, Turkey, 18 - 21 May 2006

Books & Book Chapters

İnfertilite

in: Çiftlik Hayvanlarında Doğum ve Jinekoloji, Kaymaz Mustafa, Fındık Murat, Rişvanlı Ali, Köker Afşin, Editor, Medipres, pp.321-367, 2019

Metrics

Publication

54

Citation (WoS)

59

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

73

H-Index (Scopus)

6

Project

2

Thesis Advisory

1

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals