Köpeklerde Pyometranın Tanısında Laboratuar Ultrasonografi ve Vaginal Sitoloji Bulgularının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi Üzerine Çalışmalar


NAK D., MISIRLIOĞLU D., NAK Y., KUZUGÜDEN F., KESKİN A.

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.20, pp.1-7, 2001 (Peer-Reviewed Journal)