Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A new, simple technique for gradual primary closure of fasciotomy wounds

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, vol.20, no.3, pp.194-198, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effects of repetitive injections of hyaluronic acid on peritendinous adhesions after flexor tendon repair: a preliminary randomized, placebo-controlled clinical trial

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, vol.18, no.1, pp.11-17, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Severe hand injuries in children related to farm tractors: a report of 70 cases

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, vol.14, no.4, pp.299-302, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Melanom aşısı

Türkiye Klinikleri Plastik Cerrahi - Özel Konular, pp.124-128, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

İnstilasyonlu negatif basınçlı yara tedavisi olgu derlemesi: 64 olgu

Türkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, vol.3, no.2, 2018 (Other Refereed National Journals)

Kompartman sendromu

Türkiye Klinikleri J Plast Surg - Special Topics, vol.6, no.1, pp.72-75, 2017 (Other Refereed National Journals)

Elin Yüksek Basınç Enjeksiyon Yaralanmaları

Türkiye Klinikleri J Plast Surg - Special Topics, vol.6, no.1, pp.84-87, 2017 (Other Refereed National Journals)

El yanıklarında rekonstrüksiyon

Türkiye Klinikleri J Plast Surg - Special Topics, vol.5, no.2, pp.56-61, 2016 (Other Refereed National Journals)

Akut ve Subakut El Yanıklarına Yaklaşım

Türkiye Klinikleri J Plast Surg-Special Topics, vol.5, no.2, pp.51-55, 2016 (Other Refereed National Journals)

Bir Can Kurtaran Olarak Meme İmplantı

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.41, no.3, pp.103-104, 2015 (Other Refereed National Journals)

Hipotenar Hammer Sendromu Olgu Sunumu

turk plast surg, vol.22, no.2, pp.80-81, 2014 (Other Refereed National Journals)

Treatment of Recurrent Temporomandibular Joint Dislocation

Journal of Maxillofacial and Oral Surgery, vol.12, no.4, pp.379-381, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

A case of Parry Romberg Syndrome Examing the efficacy of lipofilling by statistical shape analysis

Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, vol.33, no.1, pp.284-289, 2013 (Other Refereed National Journals)

Elde dev liposarkom

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.37, no.1, pp.45-47, 2011 (Other Refereed National Journals)

Elektrikli radyatöre temas sonucu oluşan yanık,

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,, vol.37, no.2, pp.103-104, 2011 (Other Refereed National Journals)

Üç kuşakta görülen odontojenik keratokist

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, vol.18, no.3, pp.116-119, 2010 (Other Refereed National Journals)

Karpal tünel sendromu:92 olgunun geriye dönük değerlendirilmesi

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.36, no.3, pp.95-98, 2010 (Other Refereed National Journals)

A retrospective epidemiologial study of 385 burn patients hospitalized during 6 years in Bursa

European Journal of Plastic Surgery, vol.28, pp.68-90, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cryogenic Burn Caused By R22 Gas

TIP ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.3, no.3, pp.32-33, 2005 (Other Refereed National Journals)

Milking technique for reimplanted digits with insufficient venous drainage

Techniques in Hand and Upper Extremity Surgery, vol.9, no.2, pp.122-123, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

A retrospective epidemiological study of 385 burn patients hospitalized during 6 years in Bursa

European Journal of Plastic Surgery, vol.28, no.2, pp.86-90, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Two stage reconstruction of a massive gun shot wound of the midface with a free radial forearm flap and a parietal osteofasciocutaneous flap

EUROPEAN JOURNAL OF PLASTIC SURGERY, vol.27, no.4, pp.200-203, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Negatif Basınçlı Pansuman Uygulaması Klinik Deneyimlerimiz

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, vol.12, no.2, pp.102-104, 2004 (Other Refereed National Journals)

Overlapping double platysma flaps for the correction of post tracheostomy scars

EUROPEAN JOURNAL OF PLASTIC SURGERY, vol.27, no.3, pp.149-151, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

576 Bazal Hücreli Kanser Olgusunun Retrospektif Analizi

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, vol.12, no.1, pp.18-20, 2004 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Pediatrik Mandibula Kırıkları

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, vol.12, no.1, pp.21-24, 2004 (Other Refereed National Journals)

Güney Marmara Bölgesinde ki çocuklarda yanık epidemiyolojisi

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.30, no.3, pp.145-149, 2004 (Other Refereed National Journals)

Fournier Gangreni 22 Vakanın Sunumu

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, vol.12, no.2, pp.106-109, 2004 (Other Refereed National Journals)

İntrauterin Yara İyileşmesinin Biyolojisi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.30, no.2, pp.103-106, 2004 (Other Refereed National Journals)

Kültüre İnsan Keratinosit Üretimi ve Klinik Uygulanımları

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.30, no.1, pp.43-46, 2004 (Other Refereed National Journals)

KİMYASAL MADDE YANIKLARI

TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERGİSİ, vol.11, no.3, pp.177-179, 2003 (Other Refereed National Journals)

Odontojenik Keratokist 12 Olgunun retrospektif Analizi

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, pp.2-13, 2003 (Other Refereed National Journals)

Multipl enkondromatosis Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, pp.5-15, 2003 (Other Refereed National Journals)

Mandibula Kistlerinde Tedavi Prensiplerimiz ve Sonuçlarımız

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.29, no.3, pp.21-23, 2003 (Other Refereed National Journals)

Kimyasal madde yanıkları

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, no.11, pp.177-179, 2003 (Other Refereed National Journals)

Göğüs Ön Duvarının Nekrotizan Fasiiti

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.29, no.3, pp.73-75, 2003 (Other Refereed National Journals)

Reconstruction of burn damaged female breasts

EUROPEAN JOURNAL OF PLASTIC SURGERY, vol.25, no.3, pp.152-155, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Malign Melanomda Tedavi Prensipleri ve Sonuçları

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.28, no.1, pp.13-16, 2002 (Other Refereed National Journals)

Bası Yaralarında Tedavi Prensiplerimiz ve Sonuçlarımız

ULUDAĞ ÜNİVERSİTE TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.28, no.2, pp.27-32, 2002 (Other Refereed National Journals)

Malign melanomda tedavi prensiplerimiz ve sonuçlarımız,

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.28, no.1, pp.13-16, 2002 (Other Refereed National Journals)

Kültüre İnsan Keratinosit Üretimi Ön Çalışma

Bursa Devlet hastanesi Bülteni, vol.15, no.1, pp.51-55, 1999 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Serbest radial ön-kol flebi ile oral kavite ve hipofarenks onarımı

25. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Turkey, 14 - 17 October 2003

576 bazal hücreli kanser olgusunun retrospektif analizi,

25. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Turkey, 14 - 17 October 2003 Sustainable Development

Kimyasal madde yanıkları

24. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Turkey, 18 - 20 October 2002

Pulmoner kavitedeki aspergillomanın intratorasik kas flebi transpozisyonu ile tedavisi

22. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Turkey, 27 September - 01 October 2000