El yanıklarında rekonstrüksiyon


ÖZGENEL G. Y.

Türkiye Klinikleri J Plast Surg - Special Topics, vol.5, no.2, pp.56-61, 2016 (Peer-Reviewed Journal)