Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Economic Analysis and Marketing Margins of the Peach Market in Turkey

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, vol.24, no.2, pp.379-387, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

Forecasts for Turkey Fresh Fig Production and Dried Fig Export: ARIMA Model Approach

JOURNAL OF TEKIRDAG AGRICULTURE FACULTY-TEKIRDAG ZIRAAT FAKULTESI DERGISI, vol.17, no.3, pp.357-368, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’nin Şeftali İhracat Performansı ve Rekabet Gücü

XVII. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management, Plovdiv, Bulgaria, 12 - 13 March 2022, pp.627-632

Türkiye'nin Organik Tarım Potansiyeli

XV. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management, Plovdiv, Bulgaria, 29 - 30 March 2021, pp.1297-1303 Sustainable Development

Türkiye Tarımında Girdi Kullanımı ile Tarım Kaynaklı Sera Gazı Emisyonu İlişkisi: Var Analizi Yaklaşımı

3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ SEMPOZYUMU ”BANDIRMANIN GELECEĞİ”, Balıkesir, Turkey, 21 - 22 November 2019, pp.342