Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

YEŞİL İŞLERİN VE BECERİLERİN ARTIRILMASINDA VERGİLEMENİN ÖNEMİ

Green Economy in Conditions of Sustainable Development: Challenges and Expectations, Azerbaijan, 29 May 2024

11.Kalkınma Planı Çerçevesinde Maliye Politikası Hedeflerinin Değerlendirilmesi ve Uygulama Sonuçları

II. Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Araştırmalar Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 09 March 2024

Books & Book Chapters

KÜRESELLEŞMENİN SOSYAL GÜVENLİĞİN FİNANSMANINA YAPTIĞI DEĞİŞİMLER

in: SOSYAL GÜVENLİK FİNANSMANI SEÇİLMİŞ ÜLKE UYGULAMALARI, Yoruldu Mutlu, Saraç Özgür, Editor, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, pp.219-244, 2023 Sustainable Development

GELİŞMİŞ ÜLKE OLMA YOLUNDA TÜRKİYE'NİN MAKRO BÜYÜKLÜKLER MACERASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

in: PROF.DR.DOĞAN ŞENYÜZ'E ARMAĞAN (MALİYE), Gerçek Adnan, Editor, Ekin Yayım Basım Dağıtım, Bursa, pp.119-144, 2023

Metrics

Publication

9

Citation (Scholar)

3

H-Index (Scholar)

1
UN Sustainable Development Goals