Education Information

Education Information

  • 1986 - 1991 Doctorate

    Bursa Uludağ University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Besin Hijyeni Ve Teknolojisi (Dr), Turkey

  • 1981 - 1986 Undergraduate

    Bursa Uludağ University, Veteriner Fakültesi, Veteriner Pr., Turkey

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English