Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Examining Opinion and Attitudes Towards Vaccine Hesitancy in Adults

7. International Health Sciences and Management Conference, İstanbul, Turkey, 16 June 2022 Sustainable Development

Evaluation Attitudes For Rational Drugs Use During Pandemic

7. International Health Sciences and Management Conference, İstanbul, Turkey, 16 June 2022

Türkiye İçin Yaslı Sağlığı Hizmetlerinin Planlanması ve Yönetilmesinde Gösterge Seti Önerisi

ÜSEB Türkiye Sağlık Politikaları Uluslararası Sağlık Politikaları Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 26 May 2022

Türkiye’de Sağlık Yönetimi Eğitimi ve Sorunları

3rd International Health Sciences Conference (IHSC 2019), Diyarbakır, Turkey, 6 - 08 November 2019, pp.252-258

Sağlık İnsan Kaynakları Göstergeleri Açısından Türkiye’deki İllerin Kümeleme Analizi İle Sınıflandırılması

3rd International Health Sciences Conference (IHSC 2019), Diyarbakır, Turkey, 6 - 08 November 2019, pp.389-297 Sustainable Development

Gri İlişkisel Analiz ve TOPSİS Yöntemiyle Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde Faaliyet Performansı Değerlendirme

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Turkey, 10 - 13 October 2019, pp.241-249

Bandırma ve Çevresi İlçelerin Genel Sağlık Hizmetleri Göstergeleri

2. Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 17 - 19 September 2019, pp.67-76

Kamu Hastanelerinde Multimoora Yöntemiyle Çok Faktörlü Performans Değerlendirmesi

International Health Sciences and Management Conference (IHMC), İstanbul, Turkey, 20 - 23 June 2019, pp.224-232

Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Bağlılığın İş Stresi Üzerindeki Etkisi

International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18), 27 - 28 June 2018

Türkiye’de Yaşlı Sağlığı Hizmetleri Sunumunun Bugünü ve Yarını

International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18), 27 - 28 June 2018

Dünyada ve Türkiye’de Anne Çocuk Sağlığı Politikaları

1. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 3 - 05 November 2017

Sağlık Çalışanlarında İşe Adanmışlık: Bir Kamu Hastanesinde Uygulama

1st International 11th Conference of Health and Hospital Administration(1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi), Trabzon, Turkey, 13 October - 15 September 2017, pp.189

Doğuma Hazırlık Eğitiminin Doğum Yöntemi Tercihlerine Etkisi

Uluslararası Katılımlı 2. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 07 November 2015

Importance of Radiation Safety and Awareness Of RadiologyTechnicians in Terms Of Hospital Management

International Healthcare Management Conference, Gümüşhane, Turkey, 15 - 17 June 2015

Kürtaj Politikalarının Kadın Sağlığına Yansımaları

Küreselleşen Dünyada Kadın ve Siyaset Uluslararası Kongre, İstanbul, Turkey, 16 - 17 April 2015

İşyüküne Dayalı Personel İhtiyacı Belirlenmesi: Fizyoterapist Örneği

8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 10 - 12 September 2014

Sağlık Hizmetleri Sunumunda Sağlık İnsan Kaynaklarının Etkisi

Uluslararası Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 October 2008 Sustainable Development

Küreselleşme Sürecinde Hemşirenin Gelişen Rolleri

III. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Edirne, Turkey, 29 - 30 April 2004

HIV()Hastaların Yaşadığı Psikososyal Güçlükler ve Hemşirelik Yaklaşımları

II. Ulusal Hemşirelik. Öğrencileri Kongresi, İzmir, Turkey, 8 - 09 May 2003

Books & Book Chapters

Sağlığın Sosyal Bir Belirleyicisi: Sağlık Hizmetlerine Erişim

in: Güncel Sosyal Politika Tartışmaları, Fatih Altun, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.41-60, 2021

İşe alma ve Yerleştirme

in: Sağlık Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi,, Avcı, Kezban, Editor, Gazi Yayınevi, Ankara, pp.143-164, 2020 Sustainable Development

Hasta Odaklı İletişim

in: Sağlık Çalışanları için Genel İletişim, Gemlik, Nilay Çatar, Özgür, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.139-153, 2019

Sağlık Hizmetleri Kalite Yönetimi ile Sağlık İnsan Kaynakları Arasındaki İlişkisi

in: Sağlıkta Kalite Yönetimi ve Stratejik Yaklaşımlar, Avcı, Kezban, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.57-74, 2019

Health Services and Policies for Elderly Health in Turkey

in: Health Sciences Research in the Globalizing World, Recep Efe, Editor, Kliment Ohridski University Press, Sofya, pp.1079-1089, 2018

Anne Çocuk Sağlığı Politikaları ve Global Değişimler

in: Anne ve Çocuk Sağlığı, Aydın, Diler; Aba, Yılda, Editor, İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık, İstanbul, pp.19-26, 2018

Japonya Sağlık Sistemi ve Yaşlı Sağlığı Politikaları

in: Kıdemli Yaştakiler için Politikalar- Yaşlanmak mı Yaş Almak mı? (Onbir Ülke İncelemesi), Nilay Gemlik, Ali Arslanoğlu, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.123-137, 2018