Işyüküne Dayalı Sağlık İnsan Kaynakları İhtiyacı Belirlenmesi: Kocaeli Ili Radyoloji Teknisyenleri Üzerine Bir Araştırma


ÖZKAN Ş., UYDACI M.

İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.36, no.2, pp.237-250, 2014 (Peer-Reviewed Journal)