General Information

Biography

Lisans eğitimini, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde, Eğitim Yönetimi ve Politikaları alanında; yüksek lisans ve doktora çalışmalarını, ABD’de Ohio Üniversitesi-Gladys W. and David H. Patton Eğitim Fakültesiinde, Uygulamalı Davranış Bilimleri ve Eğitimde Liderlik alanında tamamladı. 1996 yılında Harvard Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mesleki Eğitim Programları Okul Hukukunda Yeni Gelişmeler Enstitüsü; 1999–2000 yılları arası Dünya Bankası tarafından desteklenen ve ODTÜ Eğitim Fakültesinde düzenlenen Bilişim Teknolojileri Eğiticilerin Eğitimi sertifika programlarına katıldı. 2004–2006 yılları arasında, Amerikan Eğitim Araştırmaları Derneği (AERA) Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Bölümünün Uluslararası Komite ve 2003–2007 yılları arasında (ISEP) Uluslararası Eğitim Planlaması Derneği'nin başkan yardımcılığı ve başkanlığını yürütmüştür. 2007-2009 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2000-2009 yılları arasında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm başkanlığını; 2010-2012 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü kurucu müdürlüğünü, 2010-2012 yılları arasında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü Kurucu başkanlığını, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi dekanlığını (2012-2016), Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi (EFDEK) başkanlığını ve YÖK Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu üyelikleri gibi bir çok akademik ve idari görevlerde bulunmuştur. Sn. Turan, birçok ulusal, uluslararası yayınevleri ve dergilerde editörlük, hakemlik yapmakta olup şimdiye kadar yayımlamış olduğu 132 bildirisi; 13 kitabı; çeviriler dahil 40 kitap bölümü; 64 makalesi bulunmaktadır. Prof. Turan'ın bugüne kadar 64 lisansüstü tez danışmalığı yapmış olup çalışmalarına 37 h-indeks ve 83ü i10-indeks olmak üzere 6800'den fazla atıf yapılmıştır. Halen Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Institutional Information

Unit
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Department
EĞİTİM BİLİMLERİ
Program
Eğitim Yönetimi A.D

Contact

Email
selahattint@uludag.edu.tr
Other Email
selahattinturan2100@gmail.com
Web Page
http://www.selahattinturan.com
Office Phone
+90 224 294 2284
Office
Eğitim Fakültesi E Blok Oda No: 210
Address
Bursa Uludağ Üniversitesi - Eğitim Fakültesi - Eğitim Bilimleri Bölümü - E Blok - Oda No: 210 Görükle Merkez Kampüs, 16059 Nilüfer / Bursa / Türkiye