Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

The Agricultural Credit System in the Ottoman Empire between 1863 and 1888

RURAL HISTORY-ECONOMY SOCIETY CULTURE, vol.28, no.2, pp.177-188, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Geographical indications, implementation and traceability: Gemlik table olives

BRITISH FOOD JOURNAL, vol.118, no.9, pp.2074-2085, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Ceviz Dış Ticareti ve Değer Zincirini Etkileyen Faktörler

Bahçe, vol.49, no.1, pp.11-24, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Zeytin ağacı dünyada ve Türkiye’de de Hala Ölümsüz müdür?

TÜRKTOB, vol.8, no.29, pp.10-14, 2019 (Non Peer-Reviewed Journal)

Competitiveness Analysis of Olive Oil Sector

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.7, no.9, pp.1354-1359, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye de Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Marka Tercihleri

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.27, no.2, pp.83-92, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Factors Affecting Informal Economy of Rural Turkey

Journal of Applied Science, vol.7, no.21, pp.3138-3153, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Avrupa Birliği ve Türkiye Zeytin Sektöründe Coğrafi İşaretler ve Kooperatiflerin Rolü

Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, vol.41, no.4, pp.42-52, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiyedeki tarım işletmelerinin yapısal gelişimi

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.13, no.0, pp.179-191, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tarım ve Gıda Sektöründe Sosyal İçerikli Standartlar

XIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 12 - 14 September 2018

Açlık ve Yoksullukla Mücadelede ”Gıda Bankası” Uygulamaları

XIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 12 - 14 September 2018 Sustainable Development

Coğrafi İşaretler ve Karacabey Soğanı

Karacabey Sempozyumu, Bursa, Turkey, 1 - 03 October 2015, pp.515-528

Gıda Firmalarının Kriz Dönemi Pazarlama Stratejileri

Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 22 - 24 September 2010, vol.1, pp.379-386

Organik Hayvansal Ürünlerin Üretim Ekonomisi ve Sözleşmeli İlişkiler

Türkiye I. Organik Tarım Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 1 - 04 July 2010, pp.187-198

Organik Ürünlerin İşlenmesine Yönelik Düzenlemeler

1. GAP Organik Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 17 - 20 November 2009, pp.98-106

The Use of Entrocin AS-48 to Inhibit Listeria Monocytogenes in Selected Fruit and Fruit Juices

3rd Seminar arranged by SAFOODNET – FoodSafety and Hygiene Networking within NewMember States and Associated CandidateCountries, 4 - 06 May 2009

An Impact Assessment of Origin Labeling on Table Olive and Olive Oil Demand Proc 5th Int Symposium on Olive Growing

5th Int. Symposium on Olive Growing, İzmir, Turkey, 27 September - 02 October 2004, vol.1, pp.747-753

Kapıdağ Yarımadası Mor Soğan Üreticilerinin Sosyo-Ekonomik Analizi

Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Erzurum, Turkey, 4 - 07 September 2007, vol.2, pp.123-127 Sustainable Development

Tarım Satış Kooperatiflerinin Yeniden Yapılanması

Koop-Mer Ulusal Kooperatifçilik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 October 2007, pp.58-69

Gıda Sektöründe Yabancı Sermayeli Ortak Girişimler

Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 15 September 2006, vol.2, pp.1006-1012

An Impact Assessment of Origin Labelling on Table Olive and Olive Oil Demand

The Fifth International Symposium on Olive Growing, 27 September - 02 October 2004, pp.747-753

Türkiye Tarımında Özelleştirme Uygulamaları: Süt Endüstrisi Kurumu Örneği

Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, Tokat, Turkey, 16 - 18 September 2004, vol.1, pp.498-504

Coğrafi İşaretler: Tarım ve Gıda Sektöründe Kullanımı

Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, Tokat, Turkey, 16 - 18 September 2004, vol.1, pp.548-551

Dünya Sofralık Zeytin Üretimi Dış Ticareti ve Son Dönemdeki Gelişmeler

Türkiye 1. Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Sempozyumu, Turkey, 2 - 03 October 2003

Kırmızı - Mor Soğanın İç ve Dış Pazarlama Olanaklarının Geliştirilmesi

IV. Sebze Tarımı Sempozyumu, Turkey, 17 - 20 September 2002, pp.54

Cooperative Support Systems for Rural Industrialization

XVI. International Turkish Cooperative Congress, Ankara, Turkey, 3 - 06 November 1999, pp.73-86

Tarımda Yeni Bilgi Teknolojileri “Precision Farming ve Cyberfarm

2. Ulusal Tarımda Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu, Konya, Turkey, 28 - 30 September 1998, pp.158-169

Books & Book Chapters

Geographical Indications of Animal Originated Products in Turkey

in: The Pros and Cons of Systemic Solutions for the Production, Certification and Distribution of PDO, PGI and TSG products in EU Countries, Wojciech Krawczyk, Editor, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszow, pp.85-100, 2019