Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Büyük Veri Şirketleri ve Açık Kaynak Hareketi

European Journal of Science and Technology, no.21, pp.680-689, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

MUTLULUĞU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN MULTİNOMİNAL LOGİT MODEL İLE ANALİZi

ATLAS INTERNATIONAL REFEREEDJOURNAL ON SOCIAL SCIENCES, vol.5, no.22, pp.659-668, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Statistically Positioning of Countries’ in the Context of Happy Planet Index Data

Atatürk Üniversitesi SBE dergisi, vol.22, no.4, pp.1785-1796, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Yeşil ve Düşük Karbonlu Ekonomiye Geçiş Sürecinde İşletmelerin Algı ve Tutumları: Bursa Örneği

İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.2, pp.305-324, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Corporate Sustainability A Research On Firms That Issue Sustainability Reports In Turkey

Business and Economics Research Journal, vol.6, no.3, pp.33-50, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

MEASURING SURPRISE WITH RELATIVE ENTROPY

Eurasian Academy of Social Sciences, vol.1, no.2, pp.10-21, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

A Sectoral Analysis of Businesses Operating in Food Industry in Bursa Turkey

Journal of Agricultural Faculty of Uludag University, vol.29, no.1, pp.67-72, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Öğrencilerinin Kariyer Değerlerini Açıklamada Kişiliğin Etkisi

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.12, no.2, pp.181-190, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

PISA 2009 Öğrenci Başarı Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.17, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

GARCH Modelleri ve Varyans Kırılması İMKB Örneği

Çukurova Üniversitesi SBE Dergisi, vol.20, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Risk Algısı ve Çevresel Tutumlarının Belirlenmesi

Akademik Bakış Uluslar arası Hakemli Sosyal Bilimler E Dergisi, no.20, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Burnout Vigor and Job Satisfaction Among Academic Staff

European Journal of Social Sciences, vol.17, 2010 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Detecting Long Memory in Bulls and Bears Markets Evidence from Turkey

Journal of Money, Investment and Banking, vol.1, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Varyans Kırılması Gözlemlenen Serilerde Garch Modelleri Döviz Kuru Oynaklığı Örneği

Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.32, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Hurst exponent analysis in Turkish stock market

International Journal of Sustainable Economy, vol.1, no.3, pp.255-269, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

2007 Yaşam Memnuniyeti Anketinin İstatistiksel Yöntemler İle Analizi

U.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, vol.27, no.1, pp.1-14, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Hisse Senedi Ve Döviz Piyasası Risklerinin Riske Maruz Değer Yöntemi İle Karşılaştırılması

U.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, vol.26, no.2, pp.61-76, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türk Devlet Üniversitelerinin Küresel Çaptaki Üniversite Sırasına Göre Akademik Performanslarının Değerlendirilmesi

11. Uluslararası Çinden Ariyatik’xxe sosyal Bilimler Kongresi, Bursa, Turkey, 8 - 10 November 2019

Corporate Governance and Firm Performance: Evidence from Borsa Istanbul (BIST)

7. International Congress on Current Debates in Social Science, 19 - 21 April 2018, pp.181

Türkiye’de Yaşam Memnuniyeti Düzeyinin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile Değerlendirilmesi

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMPIRICAL ECONOMICS SOCIAL SCIENCES, Balıkesir, Turkey, 28 - 30 June 2018

Determining Positions of Countries’xx According to Happy Planet Index Via Multidimensional Scaling

12th International Conference on Social Sciences, Amsterdam, Netherlands, 19 - 20 May 2017

Determining Positions of Countries’ According to Happy Planet Index Via MultidimensionalScaling

12th International Conference on Social Sciences, Amsterdam, Netherlands, 19 - 20 May 2017, vol.2, pp.570

Companies’ Perception and Attitude Towards The Green Economy: A case Study on Bursa Organized Industrial Zone

X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2016, pp.103-112

Companies Perception and Attitude towards the Green Economy A Case Study on the Organized Industrial Zone of Bursa

X. European Conference on Social and Behavioral SciencesSarajevo, Bosnia and Herzegovina – May 19-22, 2016, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 18 - 21 May 2016

Sparsity and Variable Selection Dimension Reduction: Lasso And Sparse Pca

16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Edirne, Turkey, 7 - 12 May 2015

Sparsity and Variable Selection Dimension Reduction: Lasso and Sparse Pca

16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu, Edirne, Turkey, 7 - 12 May 2015

Göreli Entropi Kavramı Hesaplanması ve Kullanımı

15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Isparta, Turkey, 22 - 25 May 2014

Göreli Entropi Kavramı Hesaplanması ve Kullanımı

15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 20 - 22 May 2014

How Can We Measure Entrepreneurship?

9th International Statistic Days Symposium, 10 - 14 May 2014

Statistics and The Others

9th International Statistic Days Symposium, 10 - 12 May 2014

Statistics and The Others

9th International Statistic Days Symposium, Antalya, Turkey, 10 - 14 May 2014

How Can We Measure Entrepreneurship?

9th International Statistic Days Symposium, Antalya, Turkey, 10 - 14 May 2014

Demonstration of Some Statistical Techniques Concerning Probate Inventory Studies Measures of Inequality and Cluster Analysis

12th International Congress of Ottoman Social And Economic History (ICOSEH), VİYANA, Austria, 11 - 15 July 2011

A Research on Job Satisfaction of The Human Resource Management in The Business

5th International Multiconference on Intelligent Systems, Sustainable New and Renewable Energy Technology Nanotechnology (IISN-2011), India, 20 - 25 June 2011

A Research on Job Satisfaction of The Human Resource Management in The Business

5th International Multiconference on Intelligent Systems, Sustainable New and Renewable Energy Technology Nanotechnology (IISN-2011), India, 4 - 06 May 2011

Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Değerleri ve Özyeterlik Düzeyleri Üzerine Bir Uygulama

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2010 ””Sosyal Kalkınma ve Sosyal Hizmet, Ankara, Turkey, 9 - 11 December 2010

Reliability and validity of the Turkish version of the Short Physical Performance Battery

17th European Congress European Rehabilitation:Quality, Evidence, Efficacy and Effectiveness, Venedik, Italy, 10 - 12 May 2010

Detecting Long Memory in Financial Time Series With wavelets Evidence From IMKB

IVth. International Workshop on Applications of Wavelets to Real World Problems, IWW2009, Turkey, 5 - 07 June 2009

PISA 2003 Anket sonuçlarının istatistiksel olarak değerlendirilmesi

X. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 27 May 2009

Türkiye deki illerin Eğitim ve Sağlık Göstergelerine Göre Sınıflandırılması

IX. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, İzmir, Turkey, 28 May 2008

Ağ Bilimi ve İstatistik

IX. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, İzmir, Turkey, 28 May 2008

Çalışanların İş Tatmini Üzerine Bir Araştırma

8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, Turkey, 24 - 25 May 2007

Books & Book Chapters

Corporate Governance and Firm Performance: Evidence From Borsa Istanbul (BIST)

in: Current Debates in Finance Econometrics, Ozan Gönüllü, Hilal Yıldız, Editor, IJOPEC Publication Limited, pp.45-54, 2018

Companies’ Perception and Attitude towards the Green Economy: A Case Study on Bursa Organized Industrial Zone

in: Recent Developments in Social SciencesBusiness Administration and Finance, Icbay Mehmet Ali / Arslan Hasan / Yilmaz Rasim, Editor, Copyright © e-BWN.com, Bialystok, pp.103-112, 2017

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri

in: Karar Verme, Mustafa Aytaç,Necmi Gürsakal, Editor, Dora, Bursa, pp.243-274, 2015