YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ İLE İŞ TATMİNİ, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE TÜKENMİŞLİK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: KAMU KURUMUNDA BİR UYGULAMA


Gürsakal S., Arslan N.

Is, Güc: Endüstri Iliskileri ve Insan Kaynaklari Dergisi, vol.22, no.3, pp.62-80, 2020 (Peer-Reviewed Journal)