Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Foliküler tiroid karsinomunun bilateral orbita metastazı.

42. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 19 - 23 May 2021

Mediastinal paratiroid adenomu

42. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 19 - 23 May 2021

Ektopik ACTH salgılayan bronşial karsinoid tümör.

42. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 19 - 23 May 2021

Çinko desteğinin kardiyometabolik risk faktörleri üzerine etkisi.

56. Ulusal Diyabet Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi 3. Kardiyometabolik Hastalıklar Sempozyumu, Turkey, 03 November 2020

Torakotomi Sonrasında Galaktore: Vaka Sunumu

16. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi, Turkey, 5 - 08 March 2020

Diyabet Tedavisinde Gelişmeler, Yeni İnsülinler

16.Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 5 - 08 March 2020 Sustainable Development

Osteopoikilozis: olgu sunumu

ENDOKURS 4 Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Samsun, Turkey, 4 - 06 October 2019, pp.75

İlaçlar ve Endokrin Sistem - Endokrin Hastalıklarda Antiagregan ve Antitrombotik Tedavi Güncelleme

41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 27 April - 01 May 2019

Atipik paratiroid adenomu: 2 olgu sunumu

15. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 4. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, Bursa, Turkey, 2 - 04 March 2019, pp.346-347

Diyabette Enfeksiyon Yönetimi

4. Bursa Aile Hekimliği Kongresi, Bursa, Turkey, 2 - 04 March 2019 Sustainable Development

Anaplastik tiroid karsinomunu taklit eden büyük diffüz B hücreli lenfoma: olgu sunumu

15. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 4. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, Turkey, 2 - 04 March 2019, pp.350-351

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi endokrinoloji kliniğinde takipli lipit aferezi tedavisi alan hastalarının değerlendirilmesi.

15. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 4. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, Bursa, Turkey, 2 - 04 March 2019, pp.224-225

Kliniğimizde osteogenesis imperfekta tanısı ile takipli hastalar: olgu sunumları

15. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 4. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, Bursa, Turkey, 2 - 04 March 2019, pp.354-355

Papiller tiroid karsinomlarının tedavi ve izlemi: tek merkez retrospektif çalışma.

15. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 4. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, Bursa, Turkey, 2 - 04 March 2019, pp.237-238

Metastatik meme kanserinde adrenal yetmezlik: olgu sunumu

15. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 4. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, Bursa, Turkey, 2 - 04 March 2019, pp.352-353 Sustainable Development

Incidentally detected plurihormonal pituitary adenoma characterized by immunohistochemically expressing thyroid-stimulating hormone, growth hormone and prolactin. JEMDSA Vol 23(3) 2019 Supp S145

18th International Congress of Endocrinology, 53rd Society for Endocrinology, Metabolism and Diabetes of South Africa (SEMDSA) Congress, 1 - 04 December 2018

Differential diagnosis of postmenopausal hyperandrogenism endocrine therapy (et): aromatase inhibitors (letrozole) case report. JEMDSA Vol 23(3) 2019 Supp S146

18th International Congress of Endocrinology, 53rd Society for Endocrinology, Metabolism and Diabetes of South Africa (SEMDSA) Congress, 1 - 04 December 2018

A case of insulinoma characterized by glucose induced exaggerated insulin response, and reactive hypoglycemic symptoms JEMDSA Vol 23(3) 2019 Supp S145-146

18th International Congress of Endocrinology, 53rd Society for Endocrinology, Metabolism and Diabetes of South Africa (SEMDSA) Congress, 1 - 04 December 2018

Primary adrenal failure and hypothyroidism adverse effect with nivolumab immuno‐oncology agent. JEMDSA Vol 23(3) 2019 Supp S144-145

18th International Congress of Endocrinology, 53rd Society for Endocrinology, Metabolism and Diabetes of South Africa (SEMDSA) Congress, 1 - 04 December 2018

Recurrent painful ophthalmoplegia in a patient with poorly controlled diabetes mellitus. JEMDSA Vol 23(3) 2019 Supp S145

18th International Congress of Endocrinology, 53rd Society for Endocrinology, Metabolism and Diabetes of South Africa (SEMDSA) Congress, 1 - 04 December 2018 Sustainable Development

Case presentation: Double non-functioning pituitary adenomas.

20th European Congress of Endocrinology. Barcelona, Spain., 19 - 22 May 2018

Tuberculosis abscess resembling thyroiditis

20th European Congress of Endocrinology, Barcelona, Spain, BARSELONA, Spain, 19 - 22 May 2018 Sustainable Development

Tuberculosis abscess resembling thyroiditis

20th European Congress of Endocrinology, BARSELONA, Spain, 19 - 22 May 2018 Sustainable Development

Diyabet Teknolojileri Kursu, Sürekli Glukoz İzleme Cihaz Verilerinin Hasta Örnekleri ile Değerlendirilmesi

40. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 May 2018 Sustainable Development

Endokrinoloji Paneli, Hipofizer İnsidentalomalar

14. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi., Bursa, Turkey, 4 - 07 March 2018

Hyalinizing trabecular adenoma of the thyroid.

19th European Congress of Endocrinology., 20 - 23 May 2017

Diyabet tedavisinde yeni teknolojiler – Pompalar

53. Ulusal Diyabet Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 19 - 23 April 2017 Sustainable Development

Diyabet kursu - Diyabetik hasta takibi

2. Aile Hekimliği Kongresi, Bursa, Turkey, 5 - 08 March 2017 Sustainable Development

Diyabet kursu - Reaktif hipoglisemi

2. Aile Hekimliği Kongresi, Bursa, Turkey, 5 - 08 March 2017 Sustainable Development

Beklenmeyen Farklı Klinik Prezantasyonlarla Başvuran Primer Hiperparatiroidi Olguları

13.Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 5 - 08 March 2017

Adrenocortical carcinoma single center experience

18th European Congress of Endocrinology, Munich, Germany, 28 - 31 May 2016, vol.41

Thyroid medullary and papillary carcinoma a rare combination

18th European Congress of Endocrinology, Munich, Germany, 28 - 31 May 2016, vol.41

An uncommon reason of osteoporosis spondyloepiphyseal dysplasia congenita

18th European Congress of Endocrinology, Munich, Germany, 28 - 31 May 2016, vol.41

MEN-1 hastalarının retrospektif olarak değerlendirilmesi

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 11 - 15 May 2016

Mediasten yerleşimli ektopik tiroid

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 11 - 15 May 2016

Multipl Endokrin Neoplazi Tip 1 Vakası

12. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 6 - 09 March 2016

Tekrarlayan cilt apsesi ile başvuran diyabetik hasta

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 21 - 25 May 2014 Sustainable Development

Obezitede endojen faktörler

2.Bursa Eğitim Günleri, Obezite Sempozyumu, Bursa, Turkey, 8 - 10 February 2013

Radyoterapi inme riskini arttırır mı?

8. Hipofiz Sempozyumu, Ankara, Turkey, 31 March 2012

Polikistik over sendromunda obezite ile tiroid fonksiyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi

33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 12 - 16 October 2011 Sustainable Development

Success rate of surgery ın patients with macroprolactinoma

13th European Congress of Endocrinology, Rotterdam, The Netherlands, 30 April - 04 May 2011

Paget hastalarındaki tedavi sonuçlarımız

7.Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, Turkey, 10 - 13 March 2011

Ektopik intratorasik guatr: olgu sunumu

9.Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Turkey, 2 - 05 December 2010

Nadir bir hiperkalsemi nedeni: paratiroid karsinomu (olgu sunumu)

9.Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Turkey, 2 - 05 December 2010

Gebelik ve şiddetli hipertrigliseridemi ile takip edilen iki olgu

32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 13 - 17 October 2010

Benign symmetric lipomatosis (Madelung’xxs disease): a case report

12th European Congress of Endocrinology, Prague, Czech Republic, 24 - 28 April 2010

Books & Book Chapters

Akut adrenal yetmezlik – adrenal kriz

in: ACİL TIP Temel Başvuru Kitabı, Cander Başar, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, pp.825-830, 2020

Glisemik Düzenleme

in: The Washington Manual of Emergency Medicine, Cander B,, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.60-64, 2020

Adrenal yetmezlik - Adrenal Kriz

in: Cander Acil Tıp - Temel Başvuru Kitabı, Başar Cander, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.899-909, 2020

Hipopituitarizm

in: Geçmişten Geleceğe Endokrinoloji, Şazi İmamoğlu, Canan Özyardımcı Ersoy, Editor, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, pp.69-80, 2019

Tip 2 Diyabetin Tanı ve Tedavisi

AND Danışmanlık, Eğitim, Yayıncılık ve Organizasyon Ltd Ş. Düzey Matbaacılık, 2008 Sustainable Development

Metrics

Publication

323

Citation (WoS)

157

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

178

H-Index (Scopus)

7

Project

1

Thesis Advisory

2

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals