Familyal hipokalsiürik hiperkalsemi yüksek PTH seviyeli bir olgu


Güler F., CANDER S. , ÖZ GÜL Ö. , Hünük M. A.

8. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, Turkey, 8 - 11 March 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey